Vprašanja - Življenjski zapletiPrepis položnic

VPRAŠANJE:

Na najemni pogodbi ni definirano katere položnice plačujem sedaj je pa lastnica eno položnico prepisala name brez moje vednosti in soglasja. Zanima me ali bi morali najprej podpisat aneks k najemni pogodbi da se lahko položnice prepišejo name.

(Nina)


ODGOVOR:

Najemna pogodba mora ob ostalih bistvenih sestavinah vsebovati tudi način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo predvsem na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroške za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupne obratovalne stroški).

Investicijske stroške, stroške zavarovanja stavbe, stroške upravljanja in stroške rezervnega sklada pravilom plačuje lastnik stanovanja. Najemnik praviloma plačuje tekoče le obratovalne stroške.

Glede na to, da ste na podlagi določil najemne pogodbe zavezani k plačilu določenih stroškov, ima najemodajalec na podlagi te pogodbe pravico, da te stroške prepiše na vas. Prepis se uredi tako, da se dobavitelju predloži izvod najemne pogodbe.

Podpis aneksa ni potreben, saj ste soglasje k plačilu podali že s podpisom same pogodbe.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

27.11.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog