Vprašanja - Življenjski zapletiNova fasada na večstanovanjski zgradbi

VPRAŠANJE:

V bloku, ki je zgrajen leta 1960 smo se stanovalci (11 stanovalcev) začeli dogovarjati za novo fasado. Saj obstoječa ne zadržuje toplote in v vseh stanovanjih je problem vlaga, zato smo se odločili za nujni ukrep izgradnjo nove fasade. Postopek je stekel in sicer med tremi ponudniki se je izbral izvajalec kateri je pripravil predračun. Upravitelj je pripravil dokumentacijo in sicer; da se stanovalci strinjajo za novo fasado, tukaj je bilo 100% podpisov, drugi dokument, ki je potreben za izvedbo nove fasade pa je, da se stanovalci strinjajo s kreditom, tega dokumenta pa ni podpisal en lastnik. Zanima me kaj lahko storimo v tem primeru, ker nimamo še enega podpisa. Moram pa povedati, da ima ta stanovalec finančni problem in da tega kredita ne bo mogel plačevati, saj je kreditno ne sposoben. Zanima nas kaj naj storimo, ali za takšen primer obstaja kakšna subvencija ali kaj podobnega.

(stanovalci)


ODGOVOR:

Za najem kredita je potrebno soglasje vseh solastnikov, vendar pa lahko, kadar se za posle izven rednega upravljanja ne doseže soglasje vseh etažnih lastnikov, tisti etažni lastniki, ki želijo takšno izboljšavo, to izvedejo, če sami nosijo stroške izvedbe in če s tem ne ovirajo izvrševanja lastninske pravice drugih etažnih lastnikov. Poenostavljeno povedano to pomeni, da boste lahko pridobili kredit le v primeru, da poravnate tudi delež kredita etažnega lastnika, ki ne želi podpisati kreditne pogodbe.

V primeru, da se za to možnost ne odločite, pa lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu odloči sodišče v nepravdnem postopku.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

 

05.11.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog