Vprašanja - Življenjski zapletiPlačevanje obratovalnih stroškov

VPRAŠANJE:

Zanima me kako je glede plačevanja obratovalnih stroškov (tudi dvigala) v objektu z več lastniki in najemniki. Ali plačujejo stroške dvigala, čiščenja in sploh vsega vzdrževanja tudi lastniki oziroma najemniki, ki imajo sicer ločen vhod, vendar je njihov prostor del celotne stavbe?

(Jožica)


ODGOVOR:

V skladu s 25. členom Pravilnika o vzdrževanju večstanovanjskih stavb spadajo stroški vzdrževanja dvigala med stroške, ki se obračunavajo glede na površino posamezne enote stavbe. Posamezna enota je v skladu z istim pravilnikom stanovanje ali poslovni prostor, ki se nahaja v stavbi. V primeru, da je vaša enota del iste stavbe, ste torej dolžni plačevati tudi skupne stroške dvigala in čiščenja stavbe.

Lahko pa se kot skupnost stanovalcev dogovorite drugače. Predlagamo, da skličete sestanek, kjer predstavite problem in se s stanovalci poskusite dogovoriti, da se za posamezne enote, ki nimajo fizičnega stika z notranjostjo stavbe pripravi nižji obračun skupnih stroškov. Dogovor naj se sprejme v obliki sklepa stanovalcev (zberejo se podpisi) in kot takšen posreduje upravniku stavbe.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

27.10.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog