Vprašanja - Življenjski zapletiReklamni pano

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!

Inšpektor mi je naložil odstranitev reklamnega panoja dim.10x5m (d,v), ker je z jeklenicami in sidri povezan s tlemi se to šteje kot manj zahteven objekt. Sidra so samo zapičena v zemljo. Reklamni pano je montažen. Zanima me, kako se to tolmači povezanost s tlemi... na Ministrstvu za okolje in prostor vsak drugače tolmači. Zanima me, če dam k reklamnemu panoju samo upore z obeh strani in so samo prislonjene na tla ali se še vedno šteje, da je objekt povezan z zemljo, čeprav le stoji na zemljišču.

(Ted)


ODGOVOR:

Spoštovani,

V skladu s Pravilnikom o vrstah objektov  se objekt za oglaševanje šteje za urbano opremo in s tem  za nezahteven objekt, ki ne potrebuje gradbene dokumentacije (to je reklamni stolp oziroma pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila ), če je višina njegove konstrukcije do 5 m nad terenom; stolp ima lahko premer do 2 m, pano pa oglaševalno površino do 12 m2 oziroma do 24 m2 pri dvostranskem panoju.  Pri presoji za kakšno vrsto objekta gre, je torej potrebno upoštevati poleg vpliva na oklje (temelji) še reklamno površino panoja. Glede na podatke, ki jih navajate, bi vaš pano lahko presegal dovoljeno površino za oglaševanje in se na podlagi tega uvrstil v kategorijo manj zahtevnih objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dokumentacijo.

Za rešitev vaše situacije vam predlagamo, da na inšpekcijo podate vlogo za podaljšanje roka odstranitve za šest mesecev zaradi prevelikih stroškov odstranitve ter postopka pridobitve gradbene dokumentacije. Istočasno bo potrebno pred Upravno enoto pričeti s postopkom legalizacije objekta. Ko boste pridobili gradbeno dokumentacijo bo potrebno pred inšpekcijskim organom zahtevati razveljavitev odločbe, saj je odpadel razlog, na podlagi katerega je bila odločba izdana.

Za več informacij nas lahko tudi pokličete na številko 02/6211-660 ali 041/254-748 ali se oglasite na brezplačen razgovor.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

25.09.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog