Vprašanja - Življenjski zapletiAli ima sosed lahko na svoji parceli kar deponijo gnoja?

VPRAŠANJE:

Sosed je deponiral večjo količino gnoja tik moje hiše ob robu svoje parcele, ki pa je samo 4 m oddaljena od moje hiše. Poskušal sem že na občini, medobčinski in kmetijski inšpekciji, pa mi vsi odgovarjajo, da takšnega primera ni v njihovih aktih. Sprašujem vas, če obstaja kakšen zakon, ki bi reševal takšne primere?

(mitja)


ODGOVOR:

Stvarnopravni zakonik obravnava sosedsko pravo, kjer so tudi določbe (73, do 92.čl.) glede prepovedanih motenj s strani sosedov.

V vašem primeru bi lahko šlo za prepovedno emisjo, vendar bo to moralo določiti sodišče.

Če se boste odločili za sodno pot, si najemite svojega odvetnika, ki vam bo glede na pregled dejanske situacije in okolja v katerem živite, lahko dal oceno uspešnosti spora.

Zakaj? Če živite na podeželju, se bo težje štelo, da smrad sosedovega gnoja glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere ni običajen. Če pa živite npr. v mestnem jedru, potem se bo motenje s strani soseda obravnavalo ostreje.

Morda vam bo v pomoč tudi gradbena inšpekcija, ki sankcionira nelegalno/ neskladno gradnjo objektov, saj spada npr. gnojišče (v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost) med nezahtevne objekte, za katere je v skladu z veljavno zakonodajo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku.

Poglejte še:

12.07.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog