Vprašanja - Življenjski zapletiPravica do nujnega deleža že sedaj?

VPRAŠANJE:

Sem nezakonski sin. Pred kratkim sem v zemljiški knjigi našel podatek, da je moj oče naredil pogodbo o dosmrtnem preživljanju z zakonskim sinom. Ko sem mu pisal pismo, kako je z mojim deležem, mi je rekel, da me bo njegov zakonski sin izplačal po njegovi smrti, se pravi nujni delež. Sedaj mene zanima, ali obstaja kakšna pravna pot, da mi na zapuščino nujnega deleža ni treba čakati do očetove smrti? Razen seveda, če se prej dogovorimo o izplačilu.

(Boštjan)


ODGOVOR:

Nujni delež je institut dednega prava in se ga uporablja šele, če ste prikrajšani pri dedovanju, torej po smrti zapustnika in ne sedaj.

Vaš oče lahko razpolaga s svojim premoženjem kot želi, s pravnega vidika ni nikomur dolžan polagati računov. Prav tako vi ne morete sodno zahtevati nujnega deleža že sedaj.

Zakon ščiti tako nujne dediče le z institutom nujnega deleža, ki pa lahko tudi ne velja, če oporočitelj nujnega dediča razdedini na obličen način iz zakonitih razlogov.

Poglejte še:

19.10.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog