Vprašanja - Življenjski zapletiAli je mogoča izselitev brata?

VPRAŠANJE:

Imam nenavaden problem. Imam brata, ki se noče na lepi način izseliti iz stanovanja, ki je v lasti matere (njena žalja), je pa invalidna oseba. Sklicuje se na "stalno prebivališče". Ali bi se s pogodbo o preužiku kaj spremenilo oz. s prepisom lastnine. Oziroma ali sploh lahko mati proda stanovanje, če on noče ven?

(Čuka)


ODGOVOR:

Nimamo podatkov o tem, če se vaš brat redno šola in koliko je star, da bi lahko zaključili, ali ga je vaša mati še dolžna vzdrževati. Kdo je invalid, mati ali sin, ni jasno iz vprašanja.

Ob predpostavki, da ne obstaja preživninska obveznost v skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je mogoče vsakega, ki živi nekje brez pravne podlage (ni lastnik, najemnik) izseliti na podlagi 111. čl. Stanovanjskega zakona.

Vprašanje glede preužitka ni jasno, zato nanj ne moremo odgovoriti.

Glede prodaje nepremičnine ni nobenega problema s pravnega stališča, dejansko pa bo brat lahko "odgnal" kakšnega kupca, ki si vsekakor ne želi težav.

Pri morebitnem sodnem postopku naj vam pomaga odvetnik.

 

 

 

05.10.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog