Vprašanja - Življenjski zapletiProdaja stanovanja, katerega solastnik je mladoletnik?

VPRAŠANJE:

Sem 3/4 lastnica stanovanja, 1/4 pa je lastnica moja mladoletna hči (12 let), ki je to 1/4 podedovala po pokojnem očetu. Želim se preseliti v drug kraj, to stanovanje pa bi rada prodala in kupila drugega. Možnost nakupa pa je samo s kreditom. Ali lahko dam novo stanovanje pod hipoteko. Kaj lahko storim, da uresničim svoje želje in ohranim pravice in lastništvo otroka?

(ela)


ODGOVOR:

Zaradi solastništva mladoletnika boste morali izpolniti določene pogoje pri prodaji stanovanja, pri nakupu pa bo šlo lažje.

Vsako razpolaganje z nepremičnino, kjer je lastnik ali solastnik mladoletna oseba mora odobriti pristojni Center za socialno delo.

Potrebno bo vložiti vlogo za odobritev pravnega posla na pristojni Center za socialno delo.

Vloga mora vsebovati dobro argumentacijo razlogov za prodajo nepremičnine v skladu s 111. čl. veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki so lahko le npr. koristi mladoletnikovega preživljanja ter posledično možnosti do ustreznega razvoja in izobrazbe.

Priložiti je potrebno:

·                    fotokopijo rojstnega lista otroka;

·                    fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika,

·                    dokazilo o lastništvu nepremičnine (el. izpis iz ZK),

·                    lastnoročna izjava s podpisom mladoletnika, da se s postopkom strinja in da zaveda posledic nameravane prodaje.

Brez odobritve CSD notar namreč pogodbe za razpolaganje z nepremičninami mladoletnika ne sme overiti. To posledično pomeni, da prehod lastninske pravice na novega lastnika ni mogoč.

Svetujemo vam, da vam pri nakupu/ prodaji pomaga pravni strokovnjak oz. odvetnik.

 

28.09.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog