Vprašanja - Življenjski zapletiSlužnostna pot in plačilo nadomestila?

VPRAŠANJE:

Urejamo si služnostno pot preko sosedovega zemljišča. Sosed služnosti ne nasprotuje, vendar pa želi, da mu za pot plačujemo najemnino (pravi, da je po zakonu to mogoče). Zanima nas, kdo določi višino najemnine? Ali je to odvisno od dolžine služnostne poti, od tega ali se vozimo čez samo z osebnimi avtomobili ali pa gredo čez tudi tovornjaki? Kako se to plačuje? Je to v enkratnem znesku ali ves čas trajanja služnostne pravice? Ali se ta najemnina kasneje prenese na najine potomce oz. naslednje lastnike naše nepremičnine? Hvala za odgovor in lep pozdrav.

(Kris)


ODGOVOR:

Služnost poti je stvarna služnost, ki se veže na določeno nepremičnino in je ustanovljena v korist določenega zemljišča, zato se prenaša skupaj z lastninsko pravico na nepremičnini.

Gre za pravico lastnika kakšne nepremičnine (gospodujoče zemljišče), izvrševati za potrebe uporabe te nepremičnine določena dejanja na nepremičnini drugega lastnika (služeče zemljišče).

Stvarnopravni zakonik določa, da mora služnostna pogodba vsebovati ime lastnikov gospodujoče in služeče nepremičnine, zemljiškoknjižno oznako obeh nepremičnin, natančen opis služnosti in morebitno nadomestilo, ki ga mora plačati lastnik gospodujoče nepremičnine.

Zakonsko je torej predvideno nadomestilo, ki se lahko določi v enkratnem znesku ali v periodično zapadlih obrokih. Kolikšno je nadomestilo, pa se prosto dogovorita med seboj obe pogodbeni stranki.

Poglejte:

07.07.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog