Vprašanja - Življenjski zapletiNaša odgovornost ali odgovornost Občine?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni. Zopet vam pišem v upanju na odgovor. Pred časom je začela Občina širiti cesto v naši ulici. Vse se je zaustavilo pri nas, ker je oče poklical gradbeno inšpektorico, ker so delali na našem zemljišču brez dovoljenja. Inšpektorica je odredila ustavitev vseh del in, da, če ne dobijo pisnega dovoljenja, postavitev v prvotno stanje. Zdaj pa smo dobili od Občine pisno, da, če ne dovolimo izgradnje podpornega zidu, bodo postavili v prvotno stanje in da smo potem mi odgovorni za vse nadaljnje škode (razsip zemljine, škode na avtih in osebah...). Mene pa zanima, če je to mogoče, da nosimo mi odgovornost za nekaj, kar sploh nismo delali oz. dovolili, da delajo. Lepo pozdravljeni.

(darja)


ODGOVOR:

Menimo, da so grožnje z Občine skrajno nedopustne, še posebno iz razloga, ker o delih predhodno niste bili obveščeni, investitorji pa tudi niso uredili pravnih podlag, ki bi jim omogočale poseg v zasebno lastnino.

Svetujemo vam, da si nemudoma poiščete svojega odvetnika.

25.10.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog