Vprašanja - Življenjski zapletiNujni delež po materi iz ZDA?

VPRAŠANJE:

Starša sta se pred desetletji ločila. Mati je ostala v ZDA, oče in midva z bratom pa smo se vrnili v Slovenijo. Mati je bila državljanka ZDA in Slovenije. Pred časom je umrla in zapustila dve oporoki. Prva je bila narejena pri notarju oz. odvetniku v ZDA l. 2006 in dodatek oz. sprememba nekaterih členov v njej pred njeno smrtjo julija 2009. V tej oporoki je navedeno, da velja za celotno premoženje matere, ki pripada nama z bratom. Oporoka je veljavna v ZDA in narejena po vseh pravnih predpisih. Druga oporoka je bila narejena l. 2007 in deponirana na slovenskem sodišču, dodatek k tej oporoki avgusta 2009 je neveljaven, ker ga je podpisala samo ena primerna priča, druga priča pa je bil moj brat. Ta osnovna oporoka se nanaša na kos zemlje in delnice v Sloveniji, ki jih je mati v osnovni oporoki v celoti zapustila sestri, ki živi v Sloveniji; z dodatkom oz. spremembo v avgustu 2009 pa je želela delnice zapustiti nama z bratom, vendar je zaradi podpisov ta sprememba pravno neveljavna. Zanima naju, ali lahko (ne da predloživa sodišču oporoko iz ZDA) zahtevava nujni delež po tej drugi oporoki od premoženja v Sloveniji ali pa do njega nimava pravice zaradi dedovanja večje vrednosti v tujini glede na vrednost premoženja v Sloveniji, katere vrednost je veliko manjša? Ali se lahko torej premoženje zapustnika v tujini in v Sloveniji obravnava kot eno, četudi bo pravno dedovanje v ZDA urejala njihova zakonodaja? Ali ima sodišče pravico zahtevati podatke o premoženju v tujini, ki ga bova podedovala? Kot drugo pa naju zanima, ali so kakšne omejitve, da oporoka iz ZDA, ki je imela zadnja veljavno spremembo julija 2009, in po kateri je vse materino premoženje najino – četudi ni opredeljeno, v kateri državi - ne bi bila veljavna? Ali je to zadnja veljavna oporoka (glede na pravno neveljavni dodatek k oporoki iz Slovenije iz avgusta 2009)?

(Viktor)


ODGOVOR:

Svetujemo vam, da se obrnete po pomoč k odvetniku in predložite tudi vso obstoječo dokumetacijo.

Na splošno rečeno velja zadnja (časovno najmlajša) veljavna oporoka, ki hkrati razveljavlja vse prejšnje.

Ne vemo tudi, katero sodišče se bo izreklo, da bo vodilo zapuščinski postopek, vendar bo po splošnih načeli mednarodnega prava vsako sodišče (v Sloveniji in Zda) obravnavalo v svoji državi ležeče nepremičnine.

Poglejte še:
25.09.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog