Vprašanja - Življenjski zapletiIzračun nujnega deleža?

VPRAŠANJE:

Imam polbrata po očetu in sva edina dediča. Oče vse svoje premoženje zapušča njemu. Kolikšen je moj nujni delež v primeru: 1. da oče ni sestavil nikakršne oporoke 2. da oče z oporoko zapušča vse premoženje polbratu 3. da oče v času svojega življenja daruje s pogodbo polbratu vse premoženje? Ali lahko na kakšen način ostanem brez nujnega deleža?

(Sandi)


ODGOVOR:

Vkolikor oče ni sestavil oporoke, z bratom dedujeta po enakih delih, vsak polovico.
Če pa oče z oporoko ali darilom vse prepusti vašemu bratu, imate vi pravico do nujnega deleže, ki znaša polovico zakonitega, torej 1/4 vsega očetovega premoženje.

Pravico dedovati po očetu bi izgubili, če bi vas vaš oče na obličen način, v oporoki izrecno razdedinil.

Poglejte:
15.09.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog