Vprašanja - Življenjski zapletiIzvršba na osebni dohodek ali nepremičnino?

VPRAŠANJE:

Po sklepu sodišča sem dolžna moji materi vrniti 20.000 eurov. Ker nimam tolikšne vsote in mati ne želi, da ji vračam mesečno (živi pa na hrvaškem), me zanima, če je z zakonom določen postopek izvršbe. Sem redno zaposlena in bi mi lahko odtegovali od osebnega dohodka. Ali ima mati pravico oz. njen odvetnik zahtevati rubež moje hiše na kateri tudi plačujem hipotearni kredit? Sem samohranilka z dvema mladoletnema otrokoma? Ker je mati v domu za starejše občane na Hrvaškem, od mene zahtevajo, da ji doplačujem dom zanjo. Kako naj te zadeve uredim? Hvala.

(Dijana)


ODGOVOR:

Žal niste napisali po sklepu katerega sodišča ste dolžni vaši materi. Če je zadeva na hrvaškem, potem se boste morali posvetovali z odvetnikom na hrvaškem.

Vkolikor ima vaša mati zoper vas odobren sklep o izvršbi v Sloveniji, potem vsekakor velja slovenska zakonodaja. V tem primeru je od upnika odvisno katera izvršilna sredstva bo izbral, npr. rubež plače, premičnin, nepremičnin.

Glede dolžnosti preživljanja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa naslednje:

"Polnoletni otrok je dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti.
Polnoletni otrok ni dolžan preživljati tistega od staršev, ki iz neopravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti do njega".

Poglejte še:


27.04.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog