Vprašanja - Življenjski zapletiPogodba o dosmrtnem preživljanju in dedna nevrednost?

VPRAŠANJE:

Zapustnik je le nekaj dni pred smrtjo sklenil Pogodbo o dosmrtnem preživljanju v predpisani obliki ter vknjižil prepoved odtujitve nepremičnin v pristojno zemljiško knjigo s tem, da sta vedela tako zapustnik kot njegov sin, ki se je zavezal v pogodbi kot prživljalec, da bo zapstnik zagotovo umrl v nekjaj dneh. Pogodba je bila sestavljena v bolnici, ko je zapustnik umiral. Vsekakor menim, da gre v tem primeru najmanj za napako v namenu, saj sigurno ni bil namen nobene izmed pogodbenih strank preživljanje ampak obdaritev in izločitev ostalih sicer zakonitih dedičev. Preživljalec po tej pogodbi je se do zapustnika sicer obnašal nasilno že prej vseskozi in je velika verjetnost, da je tudi to na nek način izsilil. Nesporno pa je, da je zapustnik že pred tem dolgo časa bolehal in ga je ta otrok, ki je sicer živel praktično v skupnem gospodinjstvu zanemarjal, se nad njim znašal, ga izkoriščal ter opustil dolžnost že povprečne in zakonske oskrbe za zapustnika, saj ga preprosto kljub očitnemu hiranju in napredovanju bolezni ni peljal niti k osebnemu zdravniku, kar je storil sosed potem ko je zapustnika kap. Kasneje po tem dogodku, ko mu je pooblaščen zdravnik izdal napotnice za nadaljnja zdravljenja, pa ga ni peljal k nobenemu izmed specialistov h katerim, ga je napotil izbran zdravnik. Stanje zapustnika se je vidno slabšalo, a on zanj ni poskrbel v tem smislu. Vse dokler ni padel in bil sprejet v bolnišnico, nakar je takoj ta otrok zvedel, kot tudi zapustnik, da bo v kratkem za posledicami prej še neugotovljene bolezni, ki pa je v zadnjem stadiju, v zelo kratkem času umrl. A je ta otrok dedno nevreden?

(abaks)


ODGOVOR:

V danem primeru, ko je veljavno sklenjena pogodba o dosmrtnem prežiljanju, predmet izpodbijanja ne morejo biti elementi iz dednega prava, temveč iz obligacijskega razmerja, zato v primeru, če boste hoteli dokazati dedno nevrednost, le-ta v tej fazi ne bo relevantna.

Pogodbo o dosmrtnem preživljanju lahko izpodbija vsaka zainteresirana stranka iz razlogov zaradi katerih se izpodbija lahko vsako pogodbeno razmerje (napake volje, običnosti, itd.)

 

Poglejte še:

 

19.11.2008 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog