Novice - Zemljiška knjiga

novica

Srečanja na temo prostorskega razvoja, graditve, zemljiške in stanovanjske politike ter drugih aktualnih prostorsko relevantnih vsebin

Objavljeno dne 09.02.2004

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo začenja nov ciklus rednih neformalnih strokovnih srečanj na temo prostorskega razvoja, graditve, zemljiške in stanovanjske politike ter drugih aktualnih prostorsko relevantnih vsebin.

Namen strokovnih srečanj je spričo številnih sprememb ter pričakovanih posledic, ki jih te prinašajo (nova zakonodaja, politike in strategije, prostorski red, novi občinski in regionalni prostorski dokumenti ter predvsem polnopravno članstvo Slovenije v Evropski uniji) vzpodbuditi izmenjavo različnih teoretičnih spoznanj, strokovnih pogledov, stališč in praktičnih izkušenj med občinskimi in državnimi načrtovalci, znanstveniki, raziskovalci in drugimi strokovnjaki, podjetniki s področja prostorskega načrtovanja ter strokovnimi interesnimi skupinami in nevladnimi organizacijami.

Z odprto razpravo želimo omogočiti večjo vključenost strokovnih in zainteresiranih javnosti ter spodbuditi njeno angažiranost pri sprejemanju pomembnih razvojnih odločitev, prispevati k učinkovitejši implementaciji politik in strategij v pripravi ter prevrednotiti pomen, vlogo in priložnosti prostorskega razvoja, graditve, zemljiške in stanovanjske dejavnosti Slovenije v okviru Evropske unije.

Srečanja so namenjena tudi obveščanju, predstavitvam nacionalnih in mednarodnih dokumentov, raziskovalnih in drugih projektov, študij ter raznih strokovnih gradiv, predvsem pa razpravi in neformalnim pogovorom med različnimi javnostmi.

V letošnjem letu sta predvidena dva kroga strokovnih srečanj, prvi do junija, drugi od septembra do konca leta. Potekala bodo v veliki sejni dvorani v kletnih prostorih Ministrstva za okolje, prostor in energijo na Dunajski cesti 48 v Ljubljani in sicer enkrat do dvakrat mesečno, praviloma ob četrtkih, od 13:00 do 16:00.

Srečanja bodo vodili g. Jože Novak, državni sekretar za prostor, in njegovi ožji sodelavci na ministrstvu.

Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je že pripravljen okvirni program srečanj za obdobje do junija, vendar tudi ostale udeležence srečanj vabimo, da ponudite svoje predloge tem, ki bi jih želeli predstaviti ali o njih razpravljati.

Dodatne informacije: [email protected] ali pokličite na tel. št. 01/478 7051.

Vir: SLONEP

Več: http://www.gov.si/vrs/slo/novica.php?&i1=vse&i2=slo&i3=1&i4=...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog