Vprašanja - Zemljiška knjigaNemogoč vpis v ZK zaradi neurejene dediščine dveh sosed?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni. Imam težavo, da se ne morem vpisati v ZK kot etažni lastnik, ker dve sosedi ne najdeta dogovora pri dediščini. Gre za večstanovanjsko stavbo s 16 stanovanji, katastrsko imamo že vse urejeno. Zdaj se je zataknilo, ker je dejanski lastnik enega od stanovanj še vedno njun pokojni oče. Ali obstaja kakšna rešitev, da se kot posameznik vpišem kot etažni lastnik, ali morajo vsi stanovalci to storiti skupno, ker baje, da zaradi njiju to ni mogoče?

(Ironhart)


ODGOVOR:

Že od leta 2008 velja Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), ki omogoča, da se kot etažni lastnik v ZK vpiše tudi posameznik.

Pridobitelj posameznega dela stavbe je po tem zakonu oseba, ki s pravnim naslovom izkazuje upravičenje do pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe, tudi če niso izpolnjeni pogoji, ki jih za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe določa zakon, ki ureja zemljiško knjigo.

Pri postopku vpisa naj vam pomaga odvetnik.

Poglejte še:

 

 

19.10.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog