Vprašanja - Zemljiška knjigaAli služnost stanovanja obstaja brez vpisa v ZK?

VPRAŠANJE:

Če služnost ni vpisana v zemljiško knjigo, ali velja? Mož je podedoval hišo po očetu, sedaj pa se je izkazalo (z odločbo), da ima sestra služnost za stanovanje v hiši oz. na vseh nepremičninah. To je bilo storjeno, ko je umrl nono (1968). Ko je mož podedoval po očetu, na zemljiški knjigi ni bilo nobene zaznambe o kakršnikoli služnosti, in je bil njegov oče lastnik 1/1. V dobri veri, da je vse čisto z dediščino, je mož to sprejel in pričel obnavljati hišo, sedaj pa mu je teta pokazala papir, da ima tudi ona pravico bivanja v tej hiši. Očitno je, da sodišče ni preneslo celotnega sklep v zemljiško knjigo. Kaj naj zdaj naredimo?

(lili011)


ODGOVOR:

Osebna služnost stanovanja, ki obstaja le pogodbeno in ni vpisana v ZK, s formalnopravnega vidika ne obstaja. Naknaden vpis v ZK in zavarovanje svoje domnevne pravice (služnosti stanovanja) lahko sestra izvede le, če ima listina tudi intabulacijsko klavzulo, katera je pogoj za vpis služnosti v ZK.

Glede na vaš opis pa ste tudi v dobri veri.

Torej, dokler sestra ne uspe z vpisom služnosti, za vas njena služnost stanovanja ne obstaja, saj velja publicitetno načelo zemljiške knjige.

28.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog