Vprašanja - Zemljiška knjiga
Število ustreznih rezultatov: 703
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
Pomota uslužbenca zemljiške knjige- kaj sedaj? (lena)
Pozdravlejni! Lepo prosim za vaš nasvet, kaj lahko storimo? Pred približno 60 leti je bila izvedena uradna menjava parcel, z namenom, da bi dobili večje kose zemljišča. Ves čas smo tudi uživali zamenjano zemljo v dobri veri, da so stvari urejene. Ko so umrli prvi lastniki, pa so dediči ugotovili, da se je pisar, ki je zapisoval menjavo zemljišč zmotil pri parcelnih številkah in od našega vložka odpisal pravo parcelno št., od soseda, ki je z nami manjaval, pa je v pomoti zamenjal nekaj številk, in zapisal št., ki je sploh ni v KO v kateri se je menjavala zemlja. Zagotovo je to pozneje ugotovil in enostavno to št kar spustil in smo ostali brez zemlje. Naši predniki so sveto verjeli pisarjem in nikoli okrog tega ni bilo nobenega krega, dokler so bili živi tisti, ki so to zemljo dejansko menjali. To lahko potrdijo tudi še žive priče. Zanima nas, kako se lahko ta zadeva uredi, kajti dedič po sosedu, nas kar naenkrat podi iz tega zemljišča, čeprav je njegova mama vsa leta uživala menjano zemljo. Za odgovor vam bomo zelo hvaležni. Lepo pozdravleni! Lena... (SLONEP)
Ali lahko starši z darilno pogodbo prenesejo stanovanje name, čeprav še ni vpisano v ZK? (Turk)
Moji starši želijo z darilno pogodba prenesti na mene stanovanje, ki pa še ni vpisano v zemljiško knjigo - je v postopku, ker ne moremo dobiti vseh originalnih pogodb v verigi. Ali je to izvedljivo? Zanima me tudi, kdo napise darilno pogodbo, ali je to notar? Hvala za odgovor... (SLONEP)
Ali je možno priposestvovanje? (urša)
Oče je leta 1970 kupil manjši vikend, ki stoji na ograjeni parceli velikosti cca 200 m2. Do leta 1999 je živel v dobri veri, da je vikend njegov in da ograjena zemlja pripada k vikendu, saj mu je pokojni lastnik ustno potrdil, da mu da ograjeno posest v last v zahvalo za pomoč v gozdu. Leta 1999 so dediči po lastniku celotne parcele oz. gozda v velikosti 15 ha zahtevali od njega, da podpiše najemno pogodbo, ker uporablja del njihovega zemljišča, mišljena je bila parcela znotraj ograje. Oče pogodbe seveda ni podpisal, v tem času je eden izmed dedičel umrl. Sedaj pa njegova vdova zahteva, da oče odkupi njen zapuščinski del, kjer je tudi ta očetova parcela z vikendom ali pa naj ograjo in vikend podere. Zanima me, ali oče lahko uveljavlja priposestvovanje te parcele. Oče tudi že vek kot dvajset let plačuje davek na vikend hišico in zemljišče. ... (SLONEP)
Nepopolna pogodba in problem pri vpisu v ZK-kaj storiti? (tanja)
Pozdravljeni!Sem v fazi nakupa stanovanja, vendar se je izkazalo, da pogodba od prejšnjih lastnikov ni popolna - naj razložim. Prvi lastnik stanovanja je bilo neko podjetje, ki je prodalo stanovanje zakoncema, ki sta se nato ločila. Dogovorila sta se, da stanovanje dobi žena. Ko pa je prišlo do naslednje prodaje stanovanja je bila pa na pogodbi kot prodajalec omenjena samo žena. Sedaj jaz kupujem stanovanje od človeka, ki je prej kupil od te žene. Nepremičninska agencija zahteva dokument o razdružitvi premoženja prejšnjiih dveh lastnikov, da na ta način lahko dokazujemo, da je bila ta žena res 100% lastnica stanovanja. Notar pravi, da načeloma brez tega dokumenta stanovanje lahko kupim, vendar bom imela probleme pri vpisu v zemljiško knjigo. Po dolgem iskanju smo ta dva človeka našli, in mož se strinja, da je bila takrat 100% lastnica žena, vendar tega dokumenta ne moremo dobiti nikjer (tudi na sodišču ne, kjer sta se ločila). Obstaja rešitev, da naredimo notarski zapis, vendar moramo oba človeka pripeljati istočasno skupaj k notarju, da bosta tam priznavala pogodbo. Ker pa je to zelo težko izvedljivo (se nočeta videti), me pa zanima, kako drugače lahko to uredimo. Mar ne zadostuje njegova privolitev, da se strinja s prejšnjo pogodbo? Hkrati se mi poraja vprašanje, kako so takrat lahko izpeljali tak nakup, glede na to, da je bila pogodba brez moža in brez tega dokumenta. Sprašujem se, kaj bi naredili v primeru, če teh dveh ljudi ne bi našli. Verjamem, da moj problem glede teh pogodb ni edini, zato sem prepričana, da obstajajo še druge variante, s katerimi bomo lahko stanovanja vpisovali v ZK. Glede na to, da ti dva zakonca živita v tujini (eden od njiju je na počitnicah v SLO), vas prosim za hiter odgovor. Prosim svetujte! Hvala že vnaprej. ... (SLONEP)
Kaj je posadna listina? (L.B.)
Zanima me, kaj zajema pojem posadna listina?... (SLONEP)
Kako v ZK vpisati lastništvo ceste, kupljene 20 let nazaj? (tasika)
Pri nakupu stvbnega zemljišča in s tem tudi ceste je pred 20 leti prišlo le do pismenega dokazila,da so starši kupili tudi to cesto.Ta cesta pa danes še ni vpisana v zemljiški knjigi na moje starše, ampak še vedno na prejšnjega lastnika. Kakšno pogodbo ali obrazec je treba overit pri notarju, da se ta cesta prepiše.... (SLONEP)
Vpis v zemliško knjigo? (peluška)
Stari starši so pred leti prodali del zemljišča. Kupoprodajna pogodba obstoja, kupnina je bila poravnana. Kupec vse do danes ni opravil vpisa v zemljiško knjigo. Stari starši so umrli. Kako naj se dediči rešijo bremena zemlje, ki je že prodana s pogodbo.... (SLONEP)
Ali je ustanovite stavbne pravice ustrezna rešitev? (Aneri)
Zanima me, ali je mogoče ustanoviti stavbno pravico s pogodbo, na nepremičnini, ki je obremenjena s hipoteko in plombami. Z možem bi namreč želela dozidati in rekonstruirati hišo staršev, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje, za pridobitev le-tega pa dokazilo o pravici graditi. Ker bi bila investitorja midva z možem (mož je edinec), bi želela da se dokumentacija glasi na naju in da imava ' v lasti' zgradbo, kar bi nama omogočila stavbna pravica, če prav razumem stvarno pravni zakonik. Ne znam pa izluščit, kako je v primeru, če je nepremičnina obremenjena. Ali se lahko v pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice sklicujemo na seznanjenost, da nepremičnina ni prosta bremen? Na upravni enoti so mi rekli, da dokazilo o pravici, mora biti sposobno vpisa v zemljiško knjigo. Ker prenos lastnišva ali darilna pogodba ne prideta v upoštev, me zanima, katera listine bi prišle v poštev v dani situaciji? Ker bi z gradnjo in rekonstrukcijo posegali tudi v obstoječo zgradbo (zgornji dve medetaži), ali je potrebno v tem primeru imeti za ta del zakupno ali najemno pogodbo? Lep pozdrav in vnaprej hvala za odgovor!... (SLONEP)
Površina zemljišča? (Dare)
Lep pozdrav! V ZK je za željeno parcelo vpisanih 100m3 zemljišča kot stavbno zemljišče in 400m3 kot neko drugo (mislim da kot funkcionalno). Zdaj pa me zanima, ali je celotne parcele 500m3 ali je stavbnih 100m3 del funkcionalnega? Dejansko stanje je tako, da stoji hiša na parceli, ki mi ne izgleda tako velika - in zato raje vprašam. LP... (SLONEP)
Kateri obrazec potrebujem za vpis lastništva v zemljiško knjigo? (klemen)
Kupil sem vikend hišo, ki je bila vpisana v zemljiško knjigo. Imam overjeno kupoprodajno pogodbo. Kateri obrazec potrebujem, da se vpišem v ZK. Ali potrebujem še kakšen dokument ali obrazec. LP... (SLONEP)
Kako naj v ZK najdem lastnika? (Robert)
Spoštovani. Na kakšen način bi se dalo izvedeti ali je nek lastnik vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik (etažna lastnina), če imam samo ime, priimek ter točen naslov večstanovanjskega objekta. S spoštovanjem, Robert... (SLONEP)
Kako naj v Zk vpišemo stanovanje brez številke stanovanja? (Mari)
Podjetje, ki smo ga pooblastili za vpis v ZK že več let ne naredi nič, zdaj pa smo izvedeli, da naj bi bile problem kupoprodajne pogodbe, ki nimajo vpisane številke stanovanja. Imamo vso verigo pogodb od prve do zadnje, so pa deponirane, ker imamo hipotekarni kredit. Ali je možno, da prvi lastnik dovoli vpis številke v vse pogodbe, ali je možno vpisati številko stanovanja samo v zadnjo kupoprodajno pogodbo. Druga prodajalka stanovanja je namreč že umrla in od nje ni možno dobiti podpisa. Zakaj je to sploh potrebno, saj po prejšnjem zakonu številke stanovanj niso bile obvezne?... (SLONEP)
Kako naj uredimo služnostne poti do parcele? (Metka)
Spoštovani! Kupiti imam namen gradbeno parcelo do katere ni uradne poti. Lastnik te parcele bi mi dal del zemlje po kateri bi lahko šla služnostna pot. Do zdaj ni bilo nobene poti. Zanima me, kaj mi je potrebno narediti? Ali moram dobiti kakšno dovoljenje od upravne enote ali občine? Ali je potrebno poklicati geometra, da odmeri cesto ali jo lahko kar sami naredimo? Ali je potrebno vknjižbo na kataster narediti ali je dovolj, da naredimo pogodbo med nami? Hvala za vaš odgovor.... (SLONEP)
Kdo bo gradil dom za starejše občane? (Marina)
Kdo bo gradil dom za starejše občane z varovanimi stanovanji v Trnovem na prostoru bivše trnovske bolnice?... (SLONEP)
Potrebni dokumenti za kredit zavarovan z nepremičnino? (Matjaž)
Pri banki sem zaprosil za kredit, ki bi bil zavarovan z mojo nepremičnino. Na banki so mi odgovorili, da je notar rekel, da potrebujem originalno pogodbo, ko sem kupil stanovanje in tudi druge originalne pogodbe prejšnjih kupcev iste nepremičnine. Meni se zdi to popolnoma nepotrebno in še zelo težko izvedljivo. Moja originalna pogodba je v Zemljiški knjigi. Po mojem mnenju je izpisek iz zemljiške knjige popolnoma dovolj in kopija pogodbe.... (SLONEP)
Ali je spremembo naslova potrebno vpisati v ZK? (Boštjan)
Pozdravljeni! V zemljiški knjigi je v podakih o lastnikih vpisan moj stari naslov. Kaj je potrebno storiti, da bi se v zemljiško knjigo vpisal moj pravilni novi naslov in ali je to pomembno? Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore in vas lepo pozdravljam.... (SLONEP)
Ali za vpis lastništva potrebujemo tudi prvo pogodbo v verigi pogodb? (Manja)
Stanovanje, ki bi ga radi kupili, je investitor gradil za Planiko. Lastnik, ki stanovanje prodaja trdi, da ne potrebujemo pogodbe med Planiko in investitorjem in da je dovolj tista pogodba, ki jo on ima- med njim in Planiko. Stanovanje še ni vpisano v ZK in lastnik ni še oddal predloga za vpis lastništva. Kako lahko izvemo ali je stanovanje pod hipoteko in ali je potrebna prva pogodba med investitorjem in Planiko?... (SLONEP)
Ali Občina utemeljeno ovira vpis lastništva v ZK? (Branko)
Leta 1991 sem po takratnem "Jazbinškovem zakonu" odkupil stanovanje v izmeri 79,34 m2. Stanovanje se nahaja v enostanovanjski hiši, ki ima celotno površino 163 m2. Hiša je stara preko 100 let, z debelimi zidovi (ponekod dvojnimi zaradi vlage in veliko nadstreška), zato taka razlika v kvadraturi. Hiša ima tudi veliko podstrešje, kamor sem že v precejšnem delu razširil stanovanje. Hišo sem vsa leta tudi sam vzdrževal (nova fasada, nov dimnik, okna, vrata, delna izolacija in podobno). Vse sem izvajal na lastne stroške po pojasnilu prejšnjega upravljalca občinskega Dominvest-a, ker sem lastnik edinega stanovanja v hiši. Problem je nastal ob poskusu vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, ker sedanja občina (med tem novonastala) problematizira dovolilo za vpis v zemljiško knjigo zaradi podstrešja in večje kvadrature hiše od stanovanja, kar naj bi moral dodatno odkupiti. Prav tako bi moral dodatno odkupiti 114 m2 dvorišča (funkcionalno zemljišče), kar se mi niti ne zdi sporno, ker je v kupoprodajni pogodbi omenjeno da funkcionalno zemljišče ni predmet le te in bo prenos urejen z dodatkom k pogodbi. Zanima me ali je občina dolžna dovoliti vpis celotne stavbe v zemljiško knjigo in ali lahko zahteva dodaten odkup podstrešja. Hvala lepa za odgovor !... (SLONEP)
Ali je izbrisno dovoljenje dovolj za izbris starih hipotek? (IVI)
Na več nepremičninah imam vknjižene tri različne hipoteke istega upnika. Ker sem vse tri poplačal, mi je odvetnik-pooblaščenec upnika izdal izbrisno dovoljenje, v katerem pa je navedeno le, da se dovoljuje izbris vseh hipotek, kakor tudi zaznamb izvršljivosti, vknjiženih pari mojih nepremičninah po notarskih zapisih ( navedene so opr.št. Notarskih zapisov in datumi sestave le-teh ). Izbrisno dovoljenje je notar overil, seveda s klavzulo, da ne odgovarja za vsebino listine, ki je sam ne sestavi. Ali je to izbrisno dovoljenje sposobno za vpis v zemljiško knjigo?... (SLONEP)
Kako naj vpišemo lastništvo v ZK brez originalne overjene pogodbe? (Kornelija)
V letu 1981 je bila sklenjena darilna pogodba o podaritvi dela nepremičnine, ki pa ni bila predložena davčni upravi, niti na njej ni overjen podpis in tudi ni bila izvedena v zemljiški knjigi. Tako darovalec kot obdarjenec sta že pokojna. Na kakšen način je možna realizacija darilne pogodbe oz. njen vpis v zemljiško knjigo?... (SLONEP)
Kaj pomeni DL v splošni rabi? (Lana)
V zemljiški knjigi je v listu B vpisan kot lastnik nepremičnine (cesta) DL v splošni rabi- naslov ni podan. Kdo lahko v takem primeru daje soglasje za prekop zemljišča oz. kdo je dejanski lastnik predmetnega zemljišča?... (SLONEP)
Vpis v ZK sprememba naslova? (Kari)
Ali lahko razlastijo kmetijsko zemljiše brez naše vednosti (ker je v ZK še naš stari naslov) in nas niso mogli najti? Ali je potrebno vložiti spremembo naslova v ZK? Kako (ali je to z ZK predlog)?... (SLONEP)
Kako izbrišeš stare zastavne pravice iz zemljiške knjige? (N.K.)
Zanima me, kako izbrišeš stare zastavne pravice iz zemljiško knjižnega izpiska. Podjetje, ki je vpisalo te zastavne pravice, je bilo od leta 2000 izbrisano iz plačilnega prometa. Poleg tega ni bilo stečaja in podjetje tudi nima pravnega naslednika. Ker bomo nepremičnino prodajali, nas zanima kakšen je postopek, da bi to lahko izbrisali. Lep pozdrav!... (SLONEP)
Ali lahko kar tako preneha služnostna pravica? (milek)
L.P. Kupil sem parcelo brez dovozne poti, vendar je imel prejšnji lastnik v Z.K. vpisano služnostno pravico hoje in voženj za vsakokratnega lastnika njegove, sedaj moje parcele, kjer je dejansko kolovozna pot. Zanima me namreč, ker želim graditi na tej sedaj moji parceli hišo, ali lahko kdaj na zahtevo lastnika služeče parcele svojo služnost izgubim in bom v tem primeru ostal brez dovoza do svoje hiše. Upam da ne !!! Ker sem prebral ostala vprašanja mi je še to nejasno (nanaša se na neuporabo slžnostne poti 3 leta ). Prejšnji lastnik sedaj moje parcele, služnostne poti ni uporabljal od nakupa leta 2000, takrat je namreč napravil izkop za klet in nič več, od takrat je parcela nedotaknjena. ( gradbenega dovoljenja ni imel in uporaba ali ne uporaba sl. poti ni nikjer zavedena. Ali pač je, ne vem?? ) Naj omenim da lastnik služeče poti meni ne osporava uporabo, ampak želel bi se zavarovati v bodoče, saj če se vseeno kaj zakomplicira nimam več dovoza do hiše. Za odgovor se najlepše zahvaljujem. MILEK... (SLONEP)
Ali lahko vpišem hišo v zemljiško knjigo po 30 letih? (zorz)
Pred kratkim sem dobil kot predmet izročilne pogodbe v last nepremičnino-hišo, ki pa še ni vpisana v zemljisko knjigo. Hiša je bila zgrajena kot nadomestna gradnja, z vsemi potrebnimi dokumenti. Hiša iz meni nezanih razlogov ni bila vpisana v zemljisko knjigo. Ali lahko pričakujem kaj zapletov pri vpisu hiše v zemljiško knjigo?... (SLONEP)
Kdo so lastniki stanovanj in hiš v Mostecu? (mostec)
V soseski Mostec je še precej praznih stanovanj in hiš. Zanima me, kdo to prodaja in kakšna je cena.... (SLONEP)
Neurejen podvložek v zemljiški knjigi-kaj storiti? (Pečo)
Pozdravljeni, želim kupiti stanovanje v večstanovanjski stavbi. Nepremičninska agencija mi je posredovala zemljiški izpis, ki velja za celotno stavbo, na banki pa so za odobritev kredita zahtevali še zemljiško-knjižni izpis za stanovanje, ki ga želim kupiti (podložek). Oglasil sem se na sodišču, kjer pa so mi povedali, da je v tem podvložku navedeno, da gre za travnik?! Kdo je pravzaprav odgovoren, da se tudi ta podvložek ustrezno zemljiško-knjižno uredi? Imam pa že za to stanovanje kompletno verigo kupoprodajnih pogodb (imam tudi hipotekarno pogodbo med trenutnim lastnikom in banko ter notarski zapis). Najlepša hvala za odgovor!... (SLONEP)
Ali bo potrebna vzpostavitev zemljiškoknjižne listine? (jože)
Sem drugi lastnik stanovanja, ki je bilo kupljeno po jazbinškovem zakonu. Prva pogodba o nakupu po tem zakonu se je izgubila, jaz imam kopijo te pogodbe (od davčne uprave), potrdilo o overitvi te pogodbe na pristojnem sodišču in original prodajno pogodbo med menoj in prejšnim lastnikom (ki je stanovanje kupil po jazbinškovem zakonu). Zanima me, če je to dovolj za vpis v zemljiško knjigo, ali je potreben postopek vzpostavitve zemljiško knjižne listine?  Ali ne bi bilo dovolj, če se prva pogodba o nakupu še enkrat overovi pri notarju?... (SLONEP)
Kako naj vpišem v ZK funkcionalno zemljišče? (T)
Zanima me, na kakšen način naj vpišem v zemljiško knjigo etažno lastnino "funkcionalno zemljišče", katero ima svojo parcelno številko, na tem zemljišču pa ležijo trije bloki in vsak izmed njih ima svojo parcelno št. poleg teh parcel potekta še dve zemljišči, kateri, sta "funkcionalno zemljišče" poleg teh treh blokov še drugima dvema blokoma, katera imata poleg svojih parcelnih številk na katerih ležita še vsak svoje funkcionalno zemljišče. Tako rekoč imamo pet blokov, od tega imata dva bloka vsak svoje funkcionalno zemljišče in tri bloke z enim funkcionalnim zemljiščem in dva funkcionalna zemljišča, katera pripadata vsem petim blokom. Lastnik vseh teh parcel je pravna oseba in dovoli, da se vpišejo vse te parcele vpiše na vsakokratne lastnike omenjenih stanovanjski stavb. In sedaj vprašanje, kako narediti akt o ustanovitvi etažne lastnine za funkcionalna zemljišča, katerih deleži so drugačni kot npr. deleži vsakokratnih lastnikov ene stavbe. Na kakšen način zemljiška knjiga vknjiži take primere?... (SLONEP)
Kako naj vpišem svoje stanovanje v zemljiško knjigo? (tadeja)
Kupila sem stanovanje v hiši, kjer smo trije lastniki. Glede na to, da nimamo vpisane etažne lastnine, sem se pozanimala, kaj lahko naredimo, izkazalo pa se je, da nam manjka vmesni člen, se pravi prenos lastništva med tedanjo Kmetijsko zadrugo in občino, ki je dve stanovanji v tej hiši prodala po Jazbinškovem zakonu, lastnik enega stanovanja pa je še občina. Kako naj sedaj vpišem svoje stanovanje v zemljiško knjigo?... (SLONEP)
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog