Vprašanja - Zemljiška knjiga
Število ustreznih rezultatov: 703
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Priposestvovanje nepremičnine za katero skrbimo že 50 let? (nepremičnina)
Zanima me, če imamo pravico do lastništva nepremičnine, če jo uporabljamo že 50 let in skrbimo zanjo? ... (SLONEP)
Vpis lastništva v zemljiško knjigo brez notarja ali odvetnika? (Bojan)
Ženi sta starša podarila etažo v hiši z darilno pogodbo.  Zanima me, kakšen je postopek za vpis spremembe v zemljiški knjigi. Ali lahko vpis opravi sama (obrazec?), ali mora zato najeti notarja ali odvetnika. ... (SLONEP)
Stroški ZK vpisa? (Ivanka)
Zanima me, če lahko podjetje, katero je prodalo nepremičnino l.1971 in jo vpisano v ZK zaračuna cca 180 eur za overitev pogodbe oz. zemlj.knjižno dovolilo?... (SLONEP)
Nemogoč vpis v ZK? (Pecjak)
Želimo vpisati nepremičnino v ZK. Imamo verigo pogodb. Manjka samo pogodba med Občino in izvajalcem del. Pogodba ne obstaja, ker pravno ni bilo to nikoli urejeno. Sedaj občina noče podpisati dokumenta, s katerim priznava, da je naše stanovanje res naše. Kaj lahko naredimo? Stavba je vrisana. ... (SLONEP)
Novela ZK-1 in vpis pravice s pomočjo odvetnika? (Pro. Ž-)
Nekje sem slišal, da se obeta sprememba Zakona o zemljiški knjigi, ki nam bo fizičnim osebam preprečila direktno vložitev lastnega ZK predloga. Ali je to res, kaj pa moje pravice? Ali res za vse potrebujemo odvetnike? ... (SLONEP)
Ali lahko sprožimo zapuščinsko obravnavo? (zapuščinska obravnava)
Imamo težavo, zanima nas parcela, ki je v lasti ženinega dedka, ki pa je pokojni že 15 let! Zapuščinske obravnave ni bilo, zato je praktično še vedno vse nanj pisano, kljub temu, da je pokojni. Ali lahko zahtevamo zapuščinsko obravnavo? Kakšni so stroški le-te? ... (SLONEP)
Overitev e-pogodbe? (vesna)
Glede na to, da lahko preko spleta kupim vzorec darilne pogodbe, me zanima sledeče. Sestra mi bo podarila del zemljišča (229 m2), ki se drži mojega, z darilno pogodbo, ki bi jo sama sestavila, brez notarja. Kje po tem to pogodbo overimo in kaj je potem podlaga za vpis nepremičnine v ZK. ... (SLONEP)
Ali lahko priposestvujem vrt? (Tara)
Zanima me sledeče. Vrt, ki je sicer v lasti občine, obdelujem že 30 let, pred menoj pa ga je obdelovala moja mati približno 20 let. Zanima me, če lahko ta vrt priposestvujem? Seveda ne na podlagi dobre vere, a na podlagi "nepravega priposestvovanja", ker namreč vrt obdelujem več kot 20 let, občina pa temu ne nasprotuje. No, do dvoma me je privedlo sledeče, ker obdelovanja vrta sodi pod "osebne služnosti" in ne "stvarne". ... (SLONEP)
Zemljiškoknjižni vložki in elektronski vpogled? (Ivo)
Kako preko spleta pridem do lastništva parcele po številki zemljiškoknjižnega vložka? ... (SLONEP)
Razdelitev podedovane nepremičnine? (ŠL)
Z bratom sva lastnika dveh nepremičnin. Vsakemu pripada polovica. Polovica enega stanovanja in polovica drugega stanovanja. Zanima me, kakšen je postopek, da si razdeliva nepremičnine tako, da enemu pripada ena nepremičnina, drugemu druga nepremičnina? Na kakšen način se naj lotiva tega? ... (SLONEP)
Vpis razdružitve v ZK in vpis delitve v naravi? (razdružitev)
Oče je sinu in hčeri podaril hišo. Pri tem je bila sklenjena darilna pogodba, razdružilna pogodba in pogodba o služnosti - vse v eni pogodbi. Razdružena je bila hiša približno na dva enaka dela. V pogodbi je zapisano, katere prostore kdo dobi. Odvetnik je uredil vpis v ZK, kjer je navedena lastnina na deležih približno 400/1000 na enega in 600/1000 na drugega. Ker je v pogodbi navedeno, kateri del hiše pripada določeni osebi, v ZK pa je naveden le delež od celotne hiše, me zanima, ali je možno tudi v ZK napisati kateri prostori v hiši so od hčere in kateri od sina? In kako se napiše, če je kakšen prostor v skupni uporabi, npr. kurilnica? ... (SLONEP)
Kupoprodajna pogodba brez aneksa? (Aleš)
V letu 2003 sem s prodajalcem stanovanja podpisal kupoprodajno pogodbo, kjer je bilo navedeno, da še ni točno izmerjena površina atrija in da bom pred primopredajo stanovanja prejel aneks, kjer bo določena točna izmera atrija ter morebitno doplačilo. Stanovanje je bilo prevzeto 2004, vendar brez aneksa in doplačila. Pri želji vpisati stanovanje v zemljiško knjigo v mesecu avgustu 2010 se je izkazalo, da aneks ni bil dan s strani prodajalca, le-ta pa izjavlja, da je upravičen do zneska za razliko velikosti atrija. Zanima me, če je to po 6 letih pravno sprejemljivo, saj aneksa še do danes nisem prejel, prodajalec je predlagal, da mi ga sedaj izpiše ter mi izroči tudi zemljiško dovolilo za vpis v ZK. Ali sem dolžen vplačati razliko v ceni za višjo kvadraturo? V pogodbi namreč piše, da bo aneks izdan pred primopredajo. ... (SLONEP)
Vpis lastninske pravice na nepremičnini po ZPPLPS? (Dali)
Katere listine moram predložiti ZK za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini po zakonu ZPPLPS? Etažna lastnina je vpisana leta 2002. ... (SLONEP)
Na koga se obrniti glede urejanja lastništva v primeru množičnega vrednotenja nepremičnin? (herga)
V zapisu sem zasledila da lahko popravlja napačne vrednosti nepremičnin za mladoletne ali umrle osebe zakoniti zastopnik, ne razumem pa kdo je ukinjena pravna oseba. Morala bi namreč urediti nekaj za starejšo osebo, ki pa je še vedno lastnik nepremičnine - nepravi podatki o parceli - sama tega ni več zmožna storiti kam in na koga naj se obrnem? ... (SLONEP)
Kako poteka sprememba lastništva? (Dioniz)
Zgradil sem garažo na parceli, ki je v lasti staršev. Na izpisku vrednotenja nepremičnin je bila prvotno vpisano, kot da so lastniki starši, po posredovanju enega od staršev pa sem dobil nov izpis, da sem lastnik jaz. Ali se lahko spremembe lastništva neke nepremičnine vršijo samo na podlagi ustnega podatka brez kakršnih koli papirjev, pogodb? Ali ni lastnik parcele istočasno lastnik vsega, kar je na njej zgrajeno? ... (SLONEP)
Vpis etažne lastnine v ZK? (jošica)
Kupila sem stanovanje v več stanovanjskem bloku. Imam verigo kupoprodajnih pogodb (originale). Načrta bloka pa nimam. Kje lahko iščem ta načrt. Zanimajo pa me tudi kakšni so stroški vpisa in ali ima nevpisana lastnina kakšno povezavo z odločbo o vrednotenju nepremičnine. Do sedaj še nisem dobila nič. ... (SLONEP)
Dedovanje pri neopredeljenem solastništvu? (Kr En)
Zanima me, kako se deduje stanovanje, ki je v solastništvu dveh oseb (starša in otroka), ki pa ni opredeljeno, v kolikšni meri je kdo solastnik. V zemljiški knjigi je pri vsakem od solastnikov vpisan delež 1/1. ... (SLONEP)
Kako izvem, če je moj najemodajalec plačeval davek? (neonLJ)
Kako izvem, če je moj najemodajalec plačeval davek? Ali mora biti pogodba med najemodajalcem in najemojemalcem overjena? ... (SLONEP)
Kje lahko preverim prehod lastninske pravice? (MATEJA)
Kje se lahko pozanimam, kako je bilo predano (darilna pogodba, oporoka, prodajna pogodba) premoženje iz matere na brata? ... (SLONEP)
Vpis etažne lastnine in povrnitev stroškov? (Charlie9)
Imam stanovanje v bloku. Ker se s sostanovalci nismo uspeli uskladiti za skupinski vpis sem pred časom preko svojega odvetnika vložil na sodišče zahtevek za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Po plačilu sodne takse in odvetniških stroškov sem odšel do našega upravitelja (pravne svetovalke) in jo povprašal, če lahko podam zahtevek za povrnitev stroškov iz rezervnega sklada, kot naj bi določal zakon. Pravnica mi je dejala, da nikakor ne morem sam vložiti zahtevka, ampak more sodišče odrediti kateri stroški se bodo krili iz rezervnega sklada. Sedaj pa me zanima, če imam pravico do povrnitve stroškov iz sklada oz. kakšen je sploh postopek? ... (SLONEP)
Kako izvesti izbris plombe? (AnaP)
V zemljiški knjigi je na mojem stanovanju na podlagi posojila vpisana plomba (hipoteka). Ker bom zadnji obrok posojila odplačala konec julija, me zanima, ali moram za izbris plombe poskrbeti sama in na kakšen način? Ali bo to uredila banka-kreditodajalka? ... (SLONEP)
Postopek izbrisa hipotek? (Johnny)
Kakšen je postopek izbrisa hipotek na osnovi 154. člen SPZ s primerjavo 206.člen ZZK-1. ... (SLONEP)
Možnost prisilne prodaje? (Petra)
Pred našo hišo je del zemljišča, ki ga po dogovoru z lastnico uporabljamo že 15 let. Ves ta čas se tudi dogovarjamo za odkup zemljišča, vendar lastnica neprestano odlaša, saj čaka, če bo zemljišče lahko prodala kot zazidljivo. Ali je kakšna zakonska podlaga, da bi odkup pospešili? Vrt smo že zelo uredili (po ustnem dogovoru z njo) in ves čas živimo v "strahu", da se bo naenkrat odločila, da je zemljišče njeno in ga ne smemo več uporabljati. ... (SLONEP)
Vpis zakupne pravice v ZK? (madon)
Ali se lahko vpišem v zemljiško knjigo kot zakupnik določene nepremičnine? ... (SLONEP)
Zemljiško knjižni predlog za vpis parcele in začetek gradnje (Irena)
Oče mi je podaril zazidljivo parcelo, napisala sva darilno pogodbo in jo overila pri notarju ter sem vložila zemljiško knjižni predlog za vpis. Ali lahko  začnem urejati dokumentacijo za gradnjo na tej parceli, čeprav od sodišča še nisem dobila nobenega potrdila o lastništvu. Vzela bi tudi hipotekarni kredit za gradnjo in s čim lahko dokazujem, da je parcela v moji lasti v času zemljiško knjižnega postopka? ... (SLONEP)
Popravek lastništva na zemljiški knjigi? (simona)
Zanima me, če jaz nisem lastnik na zemljiški knjigi (sem lastnik samo na geodetski) ali lahko naredi zemljiška knjiga popravek lastništva, ne da bi mene o tem obvestila in mi samo izbriše stavbno parcelo na drugem zemljišču. ... (SLONEP)
Poplačilo upnikov v izvršilnem postopku? (ani)
Zanima me, kako je s poplačilom upnikov, če je kupnine manj, kot so terjatve upnikov, ki so pred mano, npr: kupnine je 150.000 €, a terjatev pred mano je 200.000 €. Ali v tem primeru dobim povrnjene vsaj takse in odvetniške stroške? ... (SLONEP)
Ali je lahko tujec lastnik nepremičnine v Sloveniji? (Kett)
S partnerjem kupujeva stanovanje, za katerega bo partner dobil kredit (z zastavo nepremičnine). Ker je želja partnerja, da sva oba lastnika stanovanja (vsak 1/2) me zanima ali je to možno urediti ker sem hrvaška državljanka? V Sloveniji živim 3 leta in imam urejeno začasno prebivališče, živiva pa v zunajzakonski skupnosti. ... (SLONEP)
Kako je z vpisom v ZK v primeru plombe za služnost? (Tancci)
Sva pred nakupom novogradnje, dvojčka. Imava problem z vpisom v ZK. Problem je v tem, da je neki 'tehnični biro' vložil plombo z eno skupno pogodbo za služnostno pravico za nekaj 10 parcel, na katerih je projektiral instalacije. Na eni od teh 10 parcel (ne na najini) se plomba ne more 'realizirati', ker je pred njo še ena, na katero poteka pritožba. Posledično seveda stoji tudi plomba na najini parceli in posledično vpis kupca te lastnine (najinega prodajalca) in najine lastnine ni možen (vrstni red). Ali je nakup take nepremičnine smiseln oz. ali obstaja kakšna nevarnost, da vpis še dolgo ne bo možen? ... (SLONEP)
Kaj narediti, če parceli nista vpisani v zemljiško knjigo? (vpis v katastru)
V katastru iz leta 1989 sta vpisani dve parceli. Ko sem ju leta 2006 podedoval, sem ugotovil, da nista vpisani v zemljiško knjigo?... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog