Vprašanja - Zemljiška knjigaDarilna pogodba, ki ni vpisana v ZK

VPRAŠANJE:

Pred dvemi leti se je žena odselila iz hiše katere solastnika sta bila z možem. Svojo 1/2 lastnine je na moževo zahtevo podarila otrokoma. Darilna pogodba je notarsko overjena, vendar ni vpisana v ZK. Ali se šteje, da je žena še vedno solastnica nepremičnine? Ali lahko obdarovanca na svojo željo sporazumno vrneta mami prejeto darilo in na kakšen način se to lahko uredi?

(mia)


ODGOVOR:

Načela javnosti in zaupanja v stanje v zemljiški knjigi varujeta tretje osebe – v odnosu do tretjih oseb (organov in fizičnih oseb) je torej gospa še zmeraj lastnica nepremičnine. Ni pa več lastnica v razmerju do obdarjencev. Takšno stanje imenujemo pravna napaka – gre za neurejeno pravno stanje nepremičnine. Gospa je lastninsko pravico dejansko  izgubila, vendar je le zemljiškoknjižno stanje ostalo neurejeno.

Stanje lahko uredite s preklicem darilne pogodbe (pred sodiščem). Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, ko je ogroženo njegovo preživljanje – preklic darilne pogodbe zaradi stiske. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak mora obstajati oziroma mora biti takšna, da darovalec nima sredstev za preživljanje sebe oziroma oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Druga možnost ureditve stanja je tako, da z obdarovancema sklene novo darilno pogodbo, vendar je tukaj potrebna pazljivost, saj v tem primeru ne gre več za prvi dedni red in bo potrebno plačati davek na darila.

 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

21.06.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog