Vprašanja - Zemljiška knjigaAli moramo upoštevati potek sosedovih vodov pri prestavitvi naših vodov?

VPRAŠANJE:

Podedovala sem hišo, katere lastnica sem že 6 let. Sosedova kanalizacija gre na našo parcelo in se združi z našo. Ker bomo mi našo prestavili, se pojavlja problem, kaj narediti s sosedovo. Pravi (ni dal v pogled), da obstaja pogodba s starim (našim kot njegovim) lastnikom, da se strinjajo. Kaj naj naredimo, ali lahko pogodbo izpodbijamo?

(stara pogodba)


ODGOVOR:

Najprej bi bilo potrebno videti pogodbo, da bi lahko predvideli razlog za izpodbijanje. Poleg tega nimate nič od tega, da bi vi, teoretično, pogodbo, za katere obstanek sploh še ne veste, izpodbijali. Če torej obstaja kakšna pogodba, vpogled vanjo ni tako važen, kot je vpogled v ZK, ker bi morala biti služnost vodov, če ta obstaja, vpisana v zemljiško knjigo.

V nadaljevanju pa imajo sosedi kar nekaj pravnih sredstev zoper vas, če z njim ne boste sodelovali. Če boste samovoljno prestavili vode in pekinili sosedove vode, potem vas lahko tožijo zaradi motenja posesti. Prav tako imajo na voljo, če služnost vodov ni vpisana v ZK, tožbeni zahtevek zaradi priposestvovanja.

Svetujemo vam, da s sosedi poskusite ohraniti sožitje in skušajte skleniti kompromis.

 

13.07.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog