Vprašanja - Zemljiška knjigaAli je mogoče vzpostaviti hipoteko brez vednosti dejanskega lastnika?

VPRAŠANJE:

Leta 2003 je mama od slovenskega gradbenega podjetja kupila stanovanje v bloku (takrat novogradnja) in ga tudi v celoti plačala z gotovino. Ima overjeno kupoprodajno pogodbo. Leta 2006 je dobila še nek dodatek k pogodbi in potem bi lahko nepremičnino vpisala v ZK. Vendar takrat tega še ni storila, ker ni vedela, da je to nujnega pomena. Letos marca pa je na sodišče vložila predlog za vpis nepremičnine v ZK. Pred nekaj dnevi pa je dobila obvestilo, da gre podjetje od katerega je stanovanje kupila v stečaj in da je treba na sodišče predložiti vso dokumentacijo v zvezi z lastništvom, da se bo stečajni upravitelj na podlagi tega odločal o izločitvi nepremičnin iz stečajne mase. Ko je danes poklicala na ZK, da bi preverila, kako daleč je zadeva v zvezi z vpisom, so ji rekli, da bo še trajalo, ker naj bi bili na njenem stanovanju dve hipoteki upnikov. Zanima me, ali je možno na nepremičnino, ki je prosta vseh bremen, ni pa vpisana v ZK, dati hipoteko in jo dati v stečajno maso.

(Katja)


ODGOVOR:

Seveda je možna vzpostavitev hipoteke ne določeni nepremičnini, saj upnik, če ni vpisan nov prenos lastninske pravice v ZK, ne more vedeti, da je dolžnik nepremičnino prodal. Premoženje gre tako v stečajno maso.

S formalno pravnega vidika se šteje za lastnika nepremičnine tisti, ki je kot lastnik vpisan v ZK. Za prenos lastninske pravice na nepremičnini je namreč potrebno dvoje, sklenitev pogodbe in overjena intabulacijska klavzula ter vpis v zemljiško knjigo. Če nekaj manjka, lastništvo ne preide.

Poleg tega lastninska pravica kot stvarna pravica učinkuje "erga omnes", zoper vse, in če to ni zavedeno v ZK, kjer velja načelo javnosti, publicitete, le-to ne more učinkovati in ščititi lastnika nepremičnine. V vašem primeru mati sploh ni lastnica kupljene nepremičnine.

Žal je napaka izključno na njeni strani in nevednost oz. nepoznavanja prava škodi in se je ne da opredeliti kot pravno dopustne zmote. Zato pa morajo pri takšnih poslih morajo sodelovati pravni strokovnjaki.

Zberite vse zahtevane dokumente, da bo lahko stečajni upravitelj izločil materino nepremičnino in potem ne bo večjih posledic.

 

 

22.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog