Vprašanja - Zemljiška knjigaVpis v zemljiško knjigo in strošek?

VPRAŠANJE:

Sklenjeno imam služnostno pogodbo za el. vod in dostop. Zanima me, koliko znaša strošek vpisa in kaj vsebuje?

(KARTEL)


ODGOVOR:

Strošek vpisa služnostne pravice v ZK znaša sestavo predloga za vpis, razen če ste tega vešči sami. Po vložitvi predloga na zemljiškoknjižno sodišče pa boste morali plačati tudi sodno takso, ki se odmerja v skladu z Zakonom o sodnih taksah in znaša 50,00 EUR.

23.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog