Vprašanja - Zemljiška knjigaKako in kje naj preverim varen nakup parcele?

VPRAŠANJE:

Kupujem parcelo za gradnjo, pa me skrbi, če je tudi meja s sosedi urejena? Kako izvem, ali so meje "čiste" in pa, če glede nepremičnine poteka kak spor, obremenitev? Hvala za hiter odgovor!

(Milan ZORE)


ODGOVOR:

Veliko podatkov o nepremičnini boste dobili, če boste v (elektronski) zemljiški knjigi vpogledali v podatke nepremičnine, in sicer list A, B in C ter podstrani.

Če je nepremičnina obremenjena s hipoteko, služnostjo ali, če glede nepremičnine poteka pravda, bo to vsekakor razvidno iz lista C in podlistov.

Lastništvo je nesporno razvidno iz lista B. Iz zgodovinskega izpiska pa boste lahko videli tudi prejšnje lastnike.

Če je meja urejena, bo to razvidno iz zemljiškega katastra, in sicer tako, da bo imela parcela koordinate zemljiškokatastrskih točk, določene s predpisano natančnostjo. Lahko pa kataster beleži ureditev meje na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe. Slednje pomeni, da je glede meje upravni spor že potekal, prav tako pravda; oba postopka pa sta zaključena, meja pa uspešno vpisana in posledično urejena.

12.03.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog