Vprašanja - Zemljiška knjigaDarilna pogodba in vpis v ZK?

VPRAŠANJE:

Oče izvenzakonske partnerice je vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik stanovanja. Pred cca. 5 leti je z darilno pogodbo vse lastniške pravice in obveznosti prenesel na hčer. Darilna pogodba je overjena skladno z zakonom in potrjena na vseh uradnih institucijah. Ima obdarovanka zdaj vse lastniške pravice, ne glede na to, da dejanski vpis v ZK še ni bil narejen in je v ZK za zdaj še vedno vpisan oče?

(Gogi)


ODGOVOR:

Za prenos lastninske pravice sta dejansko potrebna 2 pravna posla:

1) obligacijski (zavezovalni) pravni posel: npr. prodajna pogodba (lahko tudi darilna ali še kakšna druga), s katero se torej prodajalec zaveže nasproti plačilu kupca nanj prenesti lastninsko pravico (je še ne prenesete), kar stori tako, da se mu zaveže prenesti zemljiškoknjižno dovolilo.

Zemljiškoknjižno dovolilo je prodajalčeva nepogojna izjava, da dovoljuje vpis prenosa v zemljiško knjigo v korist pridobitelja. Zemljiškoknjižno dovolilo je lahko (navadno je) napisano kar v prodajni pogodbi in mora biti notarsko overjeno. Sama prodajna pogodba ne potrebuje overbe, le pisna mora biti.

 

2) stvarnopravni (razpolagalni) pravni posel: izročitev zemljiškoknjižnega dovolila kupcu. Kupec se lahko z njim vpiše  v zemljiško knjigo kot lastnik in šele takrat formalnopravno pridobil lastninsko pravico na nepremičnini.

 

Torej, v vašem primeru je za prenos lastništva potreben še vpis v ZK.

25.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog