Vprašanja - Zemljiška knjigaVpis stanovanja v ZK?

VPRAŠANJE:

Na okr.sodišče v Lj sem podal predlog za vpis lastninske pravice za moje stanovanje ob Celovški cesti (predložil sem vse original pogodbe od graditelja iz leta 1971.). Vsi moji sosedi so že vpisani, podjetje, ki je to urejalo za nas pa ne posluje več.  Prejel sem sklep o dopolnitvi. Moram dostaviti zemljiškoknjižno dovolilo MOL-a, ki je sedaj vpisan v ZK kot lastnik na podlagi raznih zakonov. Na MOL sem dal vlogo za izdajo zemljiškoknjižnega dovolila. Povedali so mi, da traja približno 3 tedne. Rok za dopolnitev na ZK imam podaljšan za 30dni. Prosim za pomoč. Skrbi me, ker bo podpis na zem.knj. dovolilu MOL-a overjen po dnevu, ko je bil začet ZK postopek in vpis ne bo utemeljen (149.člen ZZK-1). Kaj na storim? Predlog umaknem in ko dobim zk dovolilo MOL-a ponovno skupaj vse vložim na ZK? Bo tako v redu?

(RobiR)


ODGOVOR:

Na voljo imate vsaj dve možnosti, na ZK sodišče lahko naslovite vlogo s prošnjo za podlajšanje roka za dopolnitev in obrazložite, da čakate na Zk dovolilo od MOL-a. Lahko pa zadevo tudi umaknete in jo ponovno vložite, ko boste imeli vse zahtevane dokumente.

 

27.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog