Novice - Študenti

novica

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju nepremičnin

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju nepremičnin
Objavljeno dne 14.05.2010

Ob sicer relativno pestri izbiri možnosti za izobraževanje pri nas se je takoj po srednji šoli težko odločiti za smer, ki nas najbolj zanima in v kateri bomo po možnosti delali celo življenje. Ob precej pestri izbiri, ki jo imamo na voljo, pa je za tiste, ki bi se radi usmerili na področje nepremičnin pri nas relativno malo.

Nekatere fakultete ponujajo v sklopu posameznega študija le posamezne predmete v povezavi z nepremičninami. Na mariborski pravni fakulteti poučujejo Nepremičninsko pravo, na gradbeni fakulteti v Mariboru Vrednotenje nepremičnin, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa Ekonomiko in poslovanje z nepremičninami.

Ena izmed možnosti, kjer se študent med študijem lahko usmeri na področje nepremičnin, je na gorenjskem višješolskem centru, kjer izvajajo višješolski program za ekonomiste. Tu se študentje v drugem letniku usmerijo v različne module glede na smer, ki jih zanima. Na področju nepremičnin ponujajo dva modula, in sicer upravitelj nepremičnin in posrednik za nepremičnine.

Edina fakulteta, ki bo v naslednjem letu začela izvajati celoten dodiplomski študij v povezavi z nepremičninami, je Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici. S študijskim letom 2010/2011 bodo začeli z izvajanjem novega triletnega visokošolskega dodiplomskega programa Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Na fakulteti pravijo, da je: »dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin (6/1) namenjen vsem tistim, ki želijo pridobiti osnovno znanje interdisciplinarnih ved s področja prava ter managementa infrastrukture in nepremičnin. Znanje lahko študentje nadgradijo na podiplomskem magistrskem in doktorskem študijskem programu Pravo in management nepremičnin 2. in 3. stopnje.«

Pogoj za vpis je opravljena matura ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Po izpolnjenih pogojih za dokončanje triletnega visokošolskega strokovnega študijskega programa Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin 1. stopnje pridobi diplomant strokovni naziv diplomant/ka prava in managementa infrastrukture in nepremičnin (VS).

Že nekaj let pa izvajajo dvoletni magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin (2. stopnja) ter triletni doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin (3. stopnja). Namen tega magistrskega ali doktorskega študija je oblikovanje poklicnih profilov za dela na vseh področjih, ki so povezana z nepremičninsko problematiko. Na fakulteti pravijo, da »magistrski študijski program združuje teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter zagotavlja postopnost razvijanja interdisciplinarnih znanj in hkrati kontinuiteto v izobraževanju.« Magister prava in managementa nepremičnin naj bi pridobil sposobnosti in znanja za upravljanje ter vodenje nepremičninskih pravnih zadev, investicij, investicijskih naložb, nepremičninskih projektov ter strateških in strokovnih odločitev v zvezi z nepremičninsko stroko z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik in sodobnih informacijskih sistemov.

Čeprav je možnosti za izobraževanje na področju nepremičnin relativno malo, se je stanje v zadnjih nekaj letih močno izboljšalo. Upamo, da se bo razvoj nadaljeval v tej smeri in da bo v prihodnosti še več možnosti in izbire za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju nepremičnin.

Samanta Zupan

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog