Vprašanja - ŠtudentiNajemna pogodba

VPRAŠANJE:

Dva solastnika želita oddati stanovanje štirim študentom. Ali se lahko sklene ena najemna pogodba z vsemi štirimi študenti ? Uradni organ pravi, da ne. Zahteva, da se sklenjo individualne pogodbe z vsakim študentom posebej, in v njih določi,kdo je najel kateri del stanovanja. Npr. študent A najame polovico prve sobe in lako tudi uporablaja hodnik za prehod, ki ga je najel študent D. Študent C lahko odpre okno, ki je v delu stanovanja, ki ga je najel študent D, če mu le-ta to dovoli. Mislim, da malo pretiravanjo. Hvala za odgovor.

(P.K.)


ODGOVOR:

Če prav hočete, lahko z vsemi štirimi študenti sklenete eno samo pogodbo. Način ureditve pogodbenega razmerja z najemniki vam upravni organ ne more predpisati – to presega njihova pooblastila. zato te pravice nimajo.

Tudi ob eni sklenjeni pogodbi, pa mora biti z vsakim najemnikom določen krog individualnih pravic, ki se ustanavljajo. Za vsakogar posebej mora biti določeno, kaj on najema od vas, oz. kaj konkretno mu dajete. Npr katero sobo ali kateri del sobe dajete enemu (točno določenemu najemniku), kaj je v souporabi z drugimi, koliko plačuje in komu, itd. Razlog oz. zahteva po individualni določljivosti dajatev je civilne narave, tj. zaradi pravilne uporabe določb zakona o najemu.

V tem pogledu imajo na upravnem organu prav, vaš primer o najemniških medsebojnih pravicah pa je malce karikiran. Tehnično gledano je lažje, če z vsakim od najemnikov sklenete posamično pogodbo.

28.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog