Vodič

Ara

Ara je denar, ki ga kupec izroči prodajalcu ob podpisu pogodbe in je znamenje, da je pogodba sklenjena. Ara se vedno plača v celoti. Ara je tako jamstvo za kupca in prodajalca, da bo nepremičninski posel dejansko izpeljan.

Če pride do težav ali prekinitve pogodbe z ene izmed strani, lahko druga stran zahteva povračilo. Če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti, lahko kupec zahteva, da prodajalec izpolni pogodbo, če je to mogoče, in poravna škodo ali vrne aro in povrne stroške ali vrne dvojno aro. Če kupec ne izpolni svojih obveznosti lahko prodajalec zahteva izpolnitev pogodbe in povrnitev škode ali pa aro zadrži.

Če ne kupec ne prodajalec nista kriva za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, se ara vrne.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog