Vprašanja - ProdajaRazpolaganje z zemljiščem zaščitene kmetije?

VPRAŠANJE:

Ob moji hiši je zemljišče zaščitene kmetije. Del, cca 30 m2, uporabljam že sedaj za parkiranje in prehod. Zanima me, kakšne imam možnosti, da pogodbeno uredim to stanje.

(Matjaž)


ODGOVOR:

V kolikor mislite na nakup dela zemljišča, potem tu razpolaganje z delom zaščitene kmetoje omejuje zakon.

Delitev oz. izločitev dela parcele je mogoče le v naslednjih primerih:

  • če se povečuje, zaokrožuje obstoječa zaščitena kmetija ali nastaja nova zaščitena kmetija;
  • če se na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija oziroma se povečuje ali zaokrožuje kmetijsko zemljišče, ki je v lasti kmetijske organizacije ali samostojnega podjetnika posameznika;
  • če se odtujijo stavbna zemljišča;
  • če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko;
  • če pridobi lastninsko pravico na zaščiteni kmetiji Republika Slovenija oziroma občina;
  • če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, potomca, posvojenca ali njegovega potomca tako, da zaščitena kmetija še naprej izpolnjuje pogoje po predpisih o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Imate še eno možnost, da na Upravni enoti preverite, ali sosedova zaščitena kmetija še izpolnjuje pogoje za zaščiteno. Če jih morda ne, se lahko prosto deli, sicer pa delitev omejuje zakon. V tem primeru se prodaja izpelje preko ponudbe na UE in upoštevanju predkupnih pravic upravičencev.

 

20.07.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog