Vprašanja - Pravni nasvetiOprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

VPRAŠANJE:

Ali obstaja možnost oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
Kdo je upravičen do oprostitve?
Kakšen je postopek in kje dobim obrazec oz. vlogo za oprostitev?

(Milan)


ODGOVOR:

Da.

Plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ste oproščeni v primeru prejema socialne pomoči, v primeru ogroženosti vašega življenjskega obstoja in vaših družinskih članov in  v primeru elementarnih ali drugih nezgod.

Vlogo za oprostitev plačila NUSZ morate oddati občini, v kateri imate prijavljeno stalno prebivališče.
Priložiti morate dokazilo o plačanem komunalnem prispevku, če ste bili sami investitorji, oziroma pogodbo o nakupu stanovanja ali hiše, izpolnjen obrazec za napoved podatkov, potrebnih za odmero NUSZ, in plačati 23 evrov upravne takse. Durs sicer odločbo o plačilu nadomestila pošlje na podlagi podatkov, ki jih zbirajo občine. Vlogo najdete na spletni strani občine.
 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.
ePravnik d.o.o.

 

15.11.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog