Vprašanja - Pravni nasvetiKoliko znaša sestrin nujni delež?

VPRAŠANJE:

Moj oče je mojemu sinu zapustil vse svoje premoženje z oporoko, sin je še mladoleten, jaz sem se nujnemu deležu odpovedal, sestra sedaj zahteva nujni delež. Koliko ji pripada, če je bilo vse premoženje ocenjeno na 60 tisoč?

(sašo)


ODGOVOR:

Razmer namreč ne poznamo, zato vam lahko podamo dogovor le na obstoječe podatke.

Nujni delež vaše sestre znaša 1/4 zapuščine, torej polovico zakonitega deleža, ob predpostavki, da sta zakonita dediča po očetu le 2. Lahko zahtevate tudi vštetje daril, če so bila kakšna dana.

Kako pa sodišče odloči v kakšnem deležu ali vrednosti pripada vaši sestri, je odvisno od strukture premoženja in njenega zahtevka.

02.10.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog