Vprašanja - OddajaOddaja poslovnega prostora v upravljanje

VPRAŠANJE:

Ali lahko kot lastnik poslovnega prostora le-tega dam v upravljanje sinu, ki bi ga nato oddajal v najem prek svojega popoldanskega s.p.? Ali morava skleniti mkakšen medsebojni dogovor, tudi breplačni?
 

(potohodec)


ODGOVOR:

Potrebno je skleniti le pogodbo o sodelovanju, v kateri se dogovorita, da bo sin vaše premoženje tržil (oddajal), za kar vam bo poravnal pogodbeno dogovorjen znesek (lahko tudi brez plačila). Pogodbi priložite vaše overjeno pooblastilo za razpolaganje z nepremičnino, s katerim se bo sin po potrebi lahko izkazoval pred najemniki ali kakšno inšpekcijsko službo.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

05.04.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog