Vprašanja - OddajaAli je mogoč najem grobnega prostora vnaprej?

VPRAŠANJE:

Zanima me, čisto poljubno, ali je v Sloveniji sploh mogoče, da si rezerviraš grobni prostor na pokopališču in urediš famozen spomenik? Hvala za odgovor!

(noe)


ODGOVOR:

Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je obvezna gospodarska javna služba, ki se lahko izvaja v okviru javnega podjetja ali jo na podlagi podeljene koncesije izvaja koncesionar.

Najem pogrebnega prostora se ne more urediti za vnaprej. Pravica do sklenitve najemnega razmerja se pridobi v primeru smrti v družini in če ste naročnik pogreba. Lahko pa se tudi dogovorite, da vam odstopi grobni prostor nekdo, ki ga že ima v najemu.

Postavitev spomenika sledi po pokopu, in sicer, ko izberemo izvajalca del ali se odločimo, da bomo to opravili sami, se zglasimo pri upravljavcu pokopališča in zahtevamo obrazec za prošnjo za soglasje. Brez soglasja poseg v grobni prostor ni dopusten. Če želimo postaviti nova nagrobna obeležja, moramo obrazcu obvezno priložiti še skico le-teh oz. jo narisati na hrbtno stran obrazca. Upravljavec pokopališča vam bo v konkretnem primeru povedal kakšne so omejitve pri obliki in velikosti spomenika, ravno zaradi možne samovolje boste morali pridobiti tudi njigovo soglasje.

 

30.10.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog