Vprašanja - OddajaNajem poslovnega prostora od nelastnika?

VPRAŠANJE:

Zanima me, kako skleniti pogodbo za najem gostinskega lokala, če je edini lastnik nepremičnine mama, oddaja pa jo sin, ki ima odprt s.p. in vodi gostilno? Kaj bi pomenilo, če bi on s.p. zaprl? Kako je glede plačila najemnine, če se plačuje vsakemu polovica? Ali morata mama in sin imeti kakšno pogodbo glede nepremičnine ali je dovolj, če sta v najemni pogodbi oba navedena kot najemodajalca, ali mora mama še posebej dati pisno soglasje glede oddaje in plačila najemnine?

(DANICA)


ODGOVOR:

Najprej morate biti pozorni na dejstvo, da lahko sklepate najemno pogodbo samo z lastnikom nepremičnine, z najemnikom pa le ob določenih pogojih - pisnem soglasju lastnika. Nihče ne more dajati naprej pravic, katerih tudi sam nima.

Z nelastnikom lahko tako sklepate najemno razmerje le, če je najemnik. Ta pa vam da lahko nepremičnino v podnajem s soglasjem lastnika, katero mora biti navedeno tudi v vaši pogodbi.

Vsekakor je sporno, da bi bi plačevali polovico najemnine materi in polovico sinu. Če se boste vseeno dogovorili tako, da bosta oba tudi pogodbenika (najemodajalca), mora biti pravno razmerje med njima tudi jasno definirano. Pogodbo naj vam pripravi pravni strokovnjak, ker boste težko sami zaščitili vaše pravice, s.p. in lastnica pa glede na predloge tudi nimata dovolj pravnega znanja.

Če se s.p. ukine, za vas to pomeni, da vaš najemodajalec ne obstoji več, nanj pa je vezan vaš najem. Torej, v tej točki je tudi pomembno, kakšno najemno razmerje bi imela mati in s.p..

Svetujemo vam, da sklenete najemno pogodbo samo z lastnikom nepremičnine, kajti le od njega (oz. veliko lažje kot od podnajemnika) lahko v končni fazi zahtevate določene pravice in jih po potrebi tudi pravno uveljavljate, sicer pa ste vezani na podnajem.

22.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog