Subvencioniranje najemnine

Nekateri državljani nimajo dovolj prihodkov, da bi lahko najeli neprofitno stanovanje. Ti lahko zaprosijo za subvencioniranje neprofitne najemnine. Neprofitno najemnino subvencionirajo občine. Subvencija lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine.

Do subvencioniranja najemnine so upravičeni najemniki neprofitnih stanovanj (bivalnih enot in namenskih najemnih stanovanj), katerih dohodki ne presegajo zakonsko določenih vrednosti, ki se določajo na podlagi minimalnih dohodkov v Republiki Sloveniji.

Subvencijo določi občinski organ, ki ugotavlja ali dohodki in premoženjsko stanje dopuščajo subvencioniranje najemnine. Pri določanju višine subvencije se upošteva mesečna najemnina brez vpliva lokacije, upošteva pa se tudi dejanska površina, ki ni večja od siceršnje površine, ki pripada najemniku neprofitnega stanovanja in za katero plačuje neprofitno najemnino. Subvencija je lahko največ do 80 % najemnine.

Subvencioniranje najemnine traja eno leto, nato pa mora najemnik ponovno vložiti vlogo, če želi ohraniti subvencijo in se okoliščine niso spremenile. Med letom lahko ponovno zaprosi za izračun subvencije, če se mu poveča najemnina ali poslabša socialni položaj. Najemnik je tudi dolžan sporočati občini vse spremembe dohodkov ali premoženjskega stanja, ki lahko vplivajo na pravico do subvencionirane najemnine.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog