Stanovanjski sklad

V Sloveniji je na trgu mogoče izbirati med različnimi ponudniki novogradenj, ki pa svoje nepremičnine prodajajo po tržnih cenah. Izjema je le Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki prodaja omejene količine novih stanovanj po nižjih cenah. To je edina ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja s prodajo cenejših, neprofitnih stanovanj fizičnim osebam.

Delovanje stanovanjskega sklada določa Stanovanjski zakon v členih od 146. do 150. Stanovanjski sklad je javni finančni in nepremičninski sklad ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, spodbujanja stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih stavb. Sklad se financira iz državnega proračuna, z izdajo vrednostnih papirjev, iz lastnega poslovanja, s prodajo družbenih stanovanj in z namenskimi dotacijami. Sklad lahko tudi najema posojila.

Z zbranimi sredstvi Stanovanjski sklad:

  • daje ugodna posojila za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj,
  • daje ugodna posojila posameznikom za pridobivanje lastnih stanovanj,
  • daje ugodna posojila posameznikom za obnovo in prenovo,
  • gradi stanovanja in kupuje stavbna zemljišča,
  • pomaga pri odplačevanju posojil,
  • posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja javnega interesa,
  • zagotavlja spodbude za dolgoročno stanovanjsko varčevanje – izvaja nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo,
  • spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih najemnih stanovanj.

Od leta 2004 Stanovanjski sklad RS vsake toliko časa objavi razpis preko katerega ponudi zainteresiranim nova stanovanja po nižji ceni od tržne. Cene so se do sedaj gibale od 850 €/m2 naprej, odvisno od lokacije. Na razpisu, objavljenem decembra 2006, je bila najvišja cena 1.450 €/m2 (z vključenim DDV). Cene se počasi dvigujejo. Največ stanovanj je do sedaj ponudil v Ljubljani, sicer pa ponudbo prilagaja povpraševanju. Prednost pri nakupu imajo mlade družine in varčevalci v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.

Skladova stanovanja so slabše kakovosti, kažejo izkušnje tistih, ki so jih kupili. Kljub temu pa so dober nakup, saj so npr. v Ljubljani bistveno cenejša od primerljivih stanovanj, ki se prodajajo po tržnih cenah, cenejša pa so tudi od rabljenih stanovanj. Ker so tudi mamljiva naložba kapitala, je Sklad vpeljal varovalko, da stanovanj ni dovoljeno prodati prej kot v petih letih po nakupu. S tem se želi ubraniti špekulativnih nakupov.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog