Ponudniki neprofitnih najemnih stanovanj

Neprofitna najemna stanovanja so namenjena vsem državljanom Republike Slovenije, katerih dohodki ne omogočajo, da bi imeli lastno stanovanje ali pa najeli tržno najemno stanovanje. Neprofitna stanovanja izboljšujejo socialni položaj ekonomsko šibkejših slojev prebivalstva.

V Republiki Sloveniji zagotavljajo neprofitna najemna stanovanja občine, Stanovanjski sklad RS, javni sklad in neprofitne stanovanjske organizacije.

Občine ali njihovi javni stanovanjski skladi so gonilo gradnje in oddaje neprofitnih najemnih stanovanj. Z javnimi razpisi ugotavljajo potrebe po najemnih stanovanjih in jih razdeljujejo med prosilce. Gradnjo ali nakup morajo financirati iz lastnih sredstev, pri tem pa jim pomaga Stanovanjski sklad RS z ugodnimi krediti. Ker je strošek gradnje stanovanj velik, gradijo več stanovanj predvsem večje občine, kjer so tudi potrebe večje.

Stanovanjski sklad RS gradi ali kupuje lastna stanovanja, ki jih namenja neprofitni oddaji. Najpogosteje gre v partnerstvo z občinami, tako da si z njimi deli stroške gradnje. Razdelitev stanovanj državljanom prepušča občinam, ki jih razdelijo preko razpisov ali pa jih razdeli sam z lastnimi razpisi.

Med neprofitne stanovanjske organizacije štejemo različne stanovanjske sklade, ki jih ustanovijo občine in od njih prevzamejo neprofitno stanovanjsko dejavnost. Med neprofitne organizacije sodijo tudi druge stanovanjske organizacije zasebnega prava, ki pa do sedaj niso zaživele.

Nastanek besedila: marec 2007.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog