Pogoji nakupa stanovanj Stanovanjskega sklada

Stanovanja Stanovanjskega sklada RS so namenjena skupinam prebivalcev, ki zaradi življenjskih pogojev težko pridejo do lastnega stanovanja. Kupci morajo izpolnjevati določene pogoje, če pa je za posamezno stanovanje več kandidatov, pa imajo nekateri kupci prednost pri nakupu. Pogoji nakupa in prednostne kategorije se lahko med posameznimi razpisi razlikujejo.

Pogoji nakupa

Kupci Skladovih stanovanj so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali državljani članic EU, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji. Vsak kupec lahko kupi le eno stanovanje, ravno tako lahko vsak kandidat odda le eno prijavo, kar velja tudi za družine in mlade pare. Kandidirati ne morejo tisti, ki so že kupili stanovanje na enem izmed razpisov Stanovanjskega sklada. Kupci stanovanj ne smejo prodati prej kot v 5 letih brez pisnega soglasja Stanovanjskega sklada. Sklad ima v tem času tudi predkupno pravico.

Prednostne kategorije

Prednostne kategorije se med posameznimi razpisi spreminjajo. Prednostne kategorije se upoštevajo, kadar je za eno stanovanje več kandidatov. Stanovanje prejme tisti, ki je v višji prednostni kategoriji. Prednostne kategorije Sklad oblikuje za vsak razpis posebej. V grobem so prednostne kategorije:

  • mlade družine,
  • družine z otroki,
  • gibalno ovirane osebe in ostali invalidi,
  • mladi pari do 30 let ali do 35, če ima en status mladega raziskovalca,
  • drugi.

Prednostna kategorija so tudi varčevalci v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. Prednost imajo tisti, ki dlje časa varčujejo. Znotraj kategorije mlade družine in mladi pari imajo prednost tisti, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog