Novice - Neprofitna stanovanja

novica

Začetek gradnje 65 oskrbovanih stanovanj v Murglah

Objavljeno dne 14.09.2010

Včeraj so Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, Miha Jarc, direktor družbe Mijaks investicije, d.o.o., in Jožka Hegler, direktorica JSS MOL, v prisotnosti številnih povabljenih položili temeljni kamen v Murglah za objekt s 65 oskrbovanimi stanovanji, od katerih jih bo 12 v lasti Javnega stanovanjskega sklada MOL.

Polaganje temeljnega kamna za oskrbovana stanovanja
Zoran Janković, Jožka Hegler in Miha Jarc pri polaganju temeljnega kamna za nova oskrbovana stanovanja.

Miha Jarc je v nagovoru izpostavil, da Ljubljana potrebuje kaj več kot domove za starejše. Ta objekt z oskrbovanimi stanovanji, ki je arhitekturno sodobno zasnovan in bo zgrajen s kakovostnimi in naravnimi materiali ter na energetsko varčen način, je šele prva faza gradnje oskrbovanih stanovanj, ki se bo nadaljevala z drugo fazo – gradnjo na bližnjem zemljišču.

Jožka Hegler je povedala, da se v Mestni občini Ljubljana posveča posebno skrb temu, da se omogoči starejšim občanom ostati dlje časa aktivni in vitalni. Zato je tudi ena od nalog JSS MOL, da poišče čim širše možnosti za zagotavljanje stanovanj v javno-zasebnem partnerstvu tudi starejšim osebam, ki je izpolnjena s tem, da bodo prihodnje leto na tem mestu oskrbovana stanovanja. Zoran Janković je izrazil veselje, da bo s povezavo zasebnega in javnega interesa Ljubljana bogatejša za nova oskrbovana stanovanja. Ker pa Ljubljana potrebuje še tisoč mest v domovih za starejše, je načrtovana gradnja še sedmih domov, od katerih se že gradi dom v Črnučah. Druge lokacije še čakajo na uveljavitev IPN, ki je onemogočeno zaradi zbiranja podpisov za referendumu.

Gradbena jama
Gradbena jama bloka z oskrbovanimi stanovanji.

Veljavni prostorski akt, ki ureja gradnjo oskrbovanih stanovanj v Murglah, je predvideval gradnjo enega objekta na več zemljiščih, ki so bila v lasti dveh lastnikov (del zemljišč je bil v lasti JSS MOL, del zemljišča pa je v lasti zasebnega partnerja Mijaks investicije). Z namenom, da se zagotovijo pogoji za izvedbo investicije 65 oskrbovanih stanovanj s 43 podzemnimi parkirnimi mesti in pridobi del oskrbovanih stanovanj v last, je bila med JSS MOL in Mijaks investicije v oktobru 2009 sklenjena menjalna in prodajna pogodba. JSS MOL je prenesel lastninsko pravico na svojih zemljiščih na Mijaks investicije, ta pa bo v zameno za zemljišča po dokončanju gradnje prenesel na JSS MOL lastninsko pravico na 12 oskrbovanih stanovanjih in 10 parkirnih mestih.

JSS MOL in Mijaks investicije sta zaradi skupnega interesa izgradnje in pridobitve več stanovanjskih enot sklenila menjalno in prodajno pogodbo. Vrednost menjave je 1,18 milijona evrov, vrednost prodaje dveh parcel pa 197.000 €. Vrednost stanovanj, ki jih dobi JSS MOL znaša dober milijon evrov.

Prednost predvidene lokacije oskrbovanih stanovanj v Murglah (za trgovsko poslovnim centrom) je za razliko od večine dosedanjih lokacij oskrbovanih stanovanj, ki so pretežno izven urbanih centrov, v njeni legi na obrobju mestnega središča, hkrati pa v neposrednem zelenem okolju ob Poti spominov in tovarištva. Poleg tega ta lokacija zagotavlja povezanost starejših ljudi z utripom mestnega življenja.

Oskrbovana stanovanja v Murglah
Predvidena podoba bloka z oskrbovanimi stanovanji.

Zasnova oskrbovanih stanovanj je zasnovan v smislu višje kakovosti bivanja, npr. vsa stanovanja bodo opremljena z najnovejšim sistemom prezračevanja s pomočjo energetsko varčnih naprav, s filtriranim svežim zrakom. S takim sistemom se bo zagotavljal čist zrak v stanovanjih in hkrati se bo varčevalo z energijo.

Zagotovljene bodo oskrbne in tudi zdravstvene storitve, ki bodo nadgradile že trenutno bogato ponudbo zdravstvene dejavnosti v sosednjem poslovno-trgovskem centru Murgle. Tako bo dosežena višja raven bivanja starejših ter bolj dinamičen, aktiven in zdrav način življenja.

Fotografiji in risba: JSS MOL.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog