Bivalne enote za socialno ogrožene

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih težav najbolj ogroženih skupin prebivalstva, torej ljudi, ki ostanejo brez strehe nad glavo, ali pa živijo v izredno nevzdržnih razmerah. Bivalne enote niso klasična stanovanja, temveč gre največkrat za bivalne prostore s souporabo kopalnice, stranišča in kuhinje. Nekatere bivalne enote so kot majhna stanovanja in imajo zasilno kuhinjo in kopalnico s straniščem. Njihova površina je majhna in ne ustrezajo standardom, ki sicer veljajo za neprofitna stanovanja.

Bivalne enote dodeljujejo država, občine, javni stanovanjski sklad, neprofitne stanovanjske organizacije in druge organizacije. Če bivalne enote dodeljujejo država, občine, javni stanovanjski sklad ali neprofitne stanovanjske organizacije, jih dodelijo na podlagi seznamov upravičencev. Bivalno enoto lahko dodelijo tudi zaradi izredne socialne ogroženosti pred napovedano prisilno izselitvijo na podlagi sodne odločbe, ko družini ali posamezniku grozi brezdomstvo.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog