Vprašanja - Neprofitna stanovanjaPrimernost stanovanja?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni! Sem najemnik neprofitnega stanovanja, v katerem živim skupaj z zunajzakonsko partnerico ter 3 predšolskimi in 1 šolskim otrokom. Dobra dva meseca nazaj je umrla moja stara mati in ker se bo moja mati verjetno odpovedala dediščini, bom jaz podedoval stanovanje v izmeri 58 m2 (stanovanje je potrebno popolne sanacije: vlaga, plesen, neizolirani zunanji steni in strop...), ali je glede kvadrature stanovanje primerno za 6 ljudi? Če ne, kako naj to dokazujem? Hvala za odgovor!

(Gabrijel)


ODGOVOR:

Ustavna določba, ki v 78. členu govori o terminu "primerno stanovanje" je programska in kot taka ni iztožljiva, lahko pa je tudi predmet različnih interpretacij.

Pojem "primerno stanovanje" delno zapolnjujejo določbe Stanovanjskega zakona v 10. členu:
(primerno stanovanje)

Primerno stanovanje po tem zakonu je tisto stanovanje, ki je v takšni eno ali večstanovanjski stavbi, ki je zgrajena v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj in je zanjo v skladu s predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje.

Stanovanje mora imeti ločen spalni in bivalni del (razen v primeru garsonjere) ter mora zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo z lastnikom oziroma najemnikom v skupnem gospodinjstvu, ter ustrezati površinskim normativom po pravilniku iz 87. člena tega zakona.

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, tako predstavljata pravno podlago za razlago pojma primernega stanovanja

Torej, v primeru, da bi prišlo do možnosti izgube neprofitnega stanovanja zaradi pridobitve lastninske pravice, si lahko pomagate le opisno z zgornjo določbo in v ugovoru opišete, zakaj dejansko podedovano (najverjetneje) stanovanje še ni primerno za življenje in "zdravo" bivanje vaše družine, kot dokaz lahko priložite tudi slike.

Pravna praksa pa upošteva tudi samo vrednost podedovanega premoženja, tako da ne bo dovolj izgovor, da konkretno premoženje ni primerno za bivanje, kajti vsako nepremičnino je moč prodati in kupiti novo.

18.12.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog