Nakup nepremičnine od fizične osebe

Če se odločimo, da nepremičnine ne bomo kupovali preko nepremičninske agencije, temveč samostojno, moramo sprejeti, da je takšen nakup bolj tvegan. Nikoli ne moremo biti povsem prepričani ali prodajalec nima nečistih namenov. Izjema je seveda nakup znotraj širše družine, če sorodstvo dobro poznamo. V vsakem primeru pa pri nakupu neposredno za pomoč poprosimo izkušenega pravnika. Če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, se nakupu raje odpovejmo.

Preden s prodajalcem podpišemo pogodbo, skušamo, poleg vseh listin, s katerimi dokazuje, da je nepremičnina pravno neoporečna, pridobiti čim več informacij o prodajalcu. Predvsem skušamo ugotoviti ali je prodajalec vreden zaupanja in kakšni so dejanski vzroki za prodajo. Povprašamo lahko tudi pri morebitnih sosedih. Z vsemi temi informacijami bomo lahko objektivno ocenili ali je nakup varen.

Ceno nepremičnine postavi prodajalec. Za ceno se lahko pogajamo in jo skušamo znižati, vendar, če ima prodajalec več interesentov, je ne bo pripravljen znižati.

S prodajalcem se dogovorimo za način plačila in predaje stanovanja. Pri tem izberemo takšen način plačila, ki nam zagotavlja največjo varnost. Kupnino lahko poravnamo v enem znesku ali pa v več obrokih, odvisno od dogovora s prodajalcem. Najbolj varen način plačila je na transakcijski račun prodajalca. Če prodajalec na vsak način želi plačilo na roko, potem mora zagotoviti pri notarju overjeno potrdilo o prejemu gotovine ali pa potrdilo, ki ga podpišeta dve priči. Kupnine ne plačujmo pred izročitvijo nepremičnine.

Dogovor o prodaji nepremičnine potrdimo s pogodbo. Pogodbo naj vedno sestavi pravni strokovnjak. Vsaka nepremičnina je v določeni stvari specifična, kar narekuje vsebino pogodbe. Če bomo pogodbo sestavljali sami, ali pa uporabili pogodbo, ki je namenjena kateri drugi nepremičnini, se nam bo lahko zgodilo, da bo prišlo do težav v primeru kasnejših nejasnosti. Prodajna pogodba je podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Ob podpisu pogodbe kupec prodajalcu izroči aro.

Ko prodajalcu izročimo ves denar in uredimo lastništvo v zemljiški knjigi, je postopek nakupa končan.

Včasih pa pride do zapletov pri predaji nepremičnine. Prodajalec je ne more pravočasno zapustiti in kupec zaradi tega trpi škodo. V takšnem primeru kupec lahko zahteva povrnitev škode. To je neodvisno od tega ali je v pogodbi to navedeno ali ne. Kupec in prodajalec se lahko tudi dogovorita, da se v pogodbo vpiše tudi pogodbena kazen, ki jo mora plačati kršitelj dogovora.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog