Pregled nepremičnine pred nakupom

Izbor primerne lokacije in zmanjšanje števila primernih nepremičnin je prvi korak pri nakupu. V drugem koraku moramo ugotoviti v kakšnem stanju je nepremičnina. Preverimo pravno stanje nepremičnine in fizično stanje.

Fizično stanje nepremičnine je dejansko ohranjenost stanovanja, hiše ali druge nepremičnine. Je eden izmed dejavnikov poleg lokacije, ki močno vpliva na ceno. Pri ogledu nepremičnine preverimo kako je z ohranjenostjo stavbnega pohištva, ometov, tlakov, če so prostori opremljeni, tudi opreme. Skušamo ugotoviti vse skrite napake Napravimo si seznam, kaj vse bo treba popraviti, obnoviti ali zamenjati, da bo naše bivanje prijetno in potekalo nemoteno in si izračunamo koliko dodatnih stroškov bomo imeli po vselitvi. Več popravil bo potrebnih pri starejših nepremičninah, kot novejših, vendar to ni pravilo. Nepremičnine, ki so bile pred kratkim generalno obnovljene ne potrebujejo popravil. Tudi v dobro vzdrževane nepremičnine nam na začetku ne bo treba veliko vlagati. Če kupujemo nepremičnino v večstanovanjski zgradbim, preverimo stanje stavbe. Če je stanovanje sicer lepo vzdrževano ali prenovljeno, pa je lahko zgradba v slabem stanju. To pomeni, da bomo po vselitvi morali prej ko slej prispevati denar za obnovo stavbe. Lastniki so sicer dolžni vplačevati sredstva v rezervni sklad, vendar ta sredstva pogosto ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov, vzdrževanja oz. prenove zgradbe.

Ko število primernih nepremičnin oklestimo na eno, dve ali tri, preverimo njihovo pravno stanje. Gre za zelo pomemben del nakupa, ki pa mu precejšen delež kupcev ne posveča dovolj pozornosti. Posledično se dogodi, da pride do pravnih zapletov, kupec pa lahko v skrajnem primeru ostane brez nepremičnine in brez denarja.

Pred nakupom mora kupec preveriti:

  • lastninsko pravico prodajalca (ali je prodajalec dejansko lastnik),
  • morebitne obremenitve s hipotekami, obremenitve s strani tretjih oseb (npr. služnost, pravica do uživanja, …),
  • legalnost gradnje (da nepremičnina ni morda črna gradnja),
  • ali se nepremičnina ujema z opisom v zemljiški knjigi,
  • dopustnost pravnega prometa in
  • predkupno pravico.

Vse to lahko preverimo z vpogledom v zemljiško knjigo oz. v izpisek iz zemljiške knjige. Pri tem je najbolje, da to storimo sami na dan podpisa pogodbe. Če nam izpisek dostavi prodajalec ali nepremičninska agencije (ki je posrednik), mora ta biti ta čim novejši. S tem se najbolje zavarujemo pred tem, da bi tik pred prodajo prišlo do pravnih sprememb na nepremičnini. Vpogled v zemljiško knjigo lahko opravimo kadarkoli preko spleta.

Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, potem moramo biti bolj previdni, saj je lahko z nepremičnino kaj narobe. Prodajalec nam mora dostaviti vse listine na podlagi katerih je mogoče nepremičnino vpisati v zemljiško knjigo (prodajna pogodba in odločba sodišča ali drugega upravnega organa). Ali je nepremičnina zgrajena legalno (ni črna gradnja), preverimo na podlagi gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki ju mora prodajalec predložiti, ali pa na občinski upravni enoti za gradbeništvo. Če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo, zelo težko preverimo ali ni bila morda že prodana ali pa zastavljena kot jamstvo.

Ne glede na to, ali je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo ali ne, nam bo v veliko pomoč, če bomo imeli strokovnjaka ali pravnika, ki se spozna na nepremičninske posle. On nas bo lahko opozoril na morebitne pravne nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki bi lahko imele za nas neprijetne posledice.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog