Najem posojila za nakup nepremičnine

V današnjih časih je povprečnemu prebivalcu Slovenije težko zagotoviti dovolj lastnih sredstev za nakup nepremičnine. Tudi pomoč ožjega sorodstva ne pomaga, zato se moramo zateči k posojilu ali kreditu.

Ponudba kreditov je pri nas izjemno velika. Banke so med seboj izredno konkurenčne in težko bo izbrati pravo. Pred najemom posojila si moramo odgovoriti na eno preprosto vprašanje: »Ali bomo sposobni redno odplačevati obroke posojila?« Če je odgovor nikalen, potem posojila raje ne vzemimo. Če obrokov ne bomo odplačevali v skladu s pogodbo, bomo izgubili nepremičnino, če je posojilo zavarovano s hipoteko. Ta bo šla na javno dražbo, kjer bo njena izklicna cena za tretjino do polovico nižja od tržne vrednosti. Iz iztržka bo poplačana banka, kar pa ostane pa dobi posojilojemalec. Če je posojilo zavarovano pri zavarovalnici, bo ta od posojilojemalca izterjala ustrezni znesek.

Najem kredita s hipoteko ima veliko prednost, saj banka preveri pravno stanje nepremičnine. Če to ne ustreza, nam ne bo izdala kredita. S tem nam je prihranjeno tveganje, da je nepremičnina pravno oporečna.

Banke določajo višino kredita za vsakega posameznega prosilca posebej. Komitenti banke imajo v večini primerov ugodnejše pogoje, kot nekomintenti, zato je smiselno za posojilo zaprositi v lastni banki.

Posojilo lahko vedno predčasno poplačamo. Banka nam ne sme zaračunati drugih stroškov, kot stroškov izdelave izračuna za predčasno poplačilo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog