Vprašanja - NajemAli smo upravičeni do neprofitnega stanovanja?

VPRAŠANJE:

Moje dekle je kot mati samohranilka z enim otrokom dobila neprofitno stanovanje (lista B1). Zdaj že nekaj mesecev živimo skupaj (torej 2 odrasla in 2 mladoletna otroka). Zato smo prepričani, da nam bo dodeljeno stanovanje premajhno. Smo sedaj sploh upravičeni do neprofitnega stanovanja? In če da, ali obstaja možnost, da morda že v startu dobimo večjega?

(saša)


ODGOVOR:

V tem trenutku, vi kot partner vlagateljice, prav gotovo ne. Za nadaljnje odgovore bi morali videti vsebino same razpisne dokumentacije, vaše dohodke, morebitno lastništvo nepremičnin, kajti zgolj vpogled v Pravilnik o dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem ne zadostuje.

Za 4-člansko gospodinjstvo morate skupaj dosegati drug dohodkovni cenzus kot za 3-člansko gospodinjstvo, poleg tega morate tudi vi zadovoljiti pogojem iz razpisa in pravilnika. Stanovanje mora ustrezati ti tudi površinskim normativom za 4-člansko gospodinjstvo, ob strinjanju je lahko seveda ta kvadratura tudi manjša.

Svetujemo vam, da se direktno obrnete na najemodajalca, mu posredujete vse zahtevane podatke, da ugotovijo, ali in pod kakšnimi pogoji iz razpisa vam neprofitno stanovanje pripada.

Vsekakor razpisniku ne smete zamolčati spremenjenih podatkov, kajti pred samo sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če vlagatelj izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, ste lahko sankcionirani tako, da se postopek obnovi in vlagateljico črta iz seznama upravičencev.

17.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog