Vprašanja - Najem
Število ustreznih rezultatov: 460
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Izselitev najemnika, ki ni prijavljen? (NN)
Moja upokojena mati je leta 2005 v podstrešno stanovanje sprejela najemnika. Podpisala sta pogodbo (kupljeno v knjigarni) za eno leto. Naknadno pogodbe nista podaljševala, veljal je le ustni dogovor. Prav tako pa najemnik ni bil prijavljen (ne med časom pogodbo ne sedaj). V zadnjem času je najemnik postal zelo težaven (neredno plačevanje, popivanje in razgrajanje, zaljenje), zato smo se odločili, da mu damo 6 mesecev odpovednega roka. Najemnik pa pravi, da ne bo šel nikamor, da se je (očitno sam) pri nas za redno prijavil (kar dvomim), in da bo pri nas kakor dolgo bo sam želel. V najemu ima seveda lepo, veliko in opremljeno stanovanje, pa tudi najemnina je vsaj za 50 % nižja kot pa v podobnih stanovanjih, zato verjamem, da bo poskusal vse, da ostane. Grozi pa nam tudi, da nas bo prijavil na davčno inšpekcijo. Smo pa pripravljeni plačati tudi kazen, samo da odide. Kaj lahko naredimo? ... (SLONEP)
Neprofitno stanovanje in pogoji? (irena)
Zanima me, ali lahko zaprosiš za neprofitno stanovanje kljub temu, če tvoj zakonski partner ni državljan RS. ... (SLONEP)
Najem stanovanja in sporno lastništvo? (Maja)
S fantom sva najela stanovanje, in sicer pritličje dvostanovanjske hiše. Po podpisu pogodbe za eno leto in plačanemu prvemu obroku najemnine, sva izvedela, da v gornjem nadstropju živi lastnikova bivša partnerica, s katerim sta že nekaj let v sporu na sodišču glede lastnine hiše. Nama je najemodajalec zatrdil, da je on lastnik hiše, ona pa trdi, da je lastnina skupna, oz. da je ona lastnica gornjega nadstropja, on pa spodnjega. Prav tako trdi, da je sodišče njemu prepovedalo jemanje podnajemnikov. On nama je dal na uporabo tudi stanovanjsko opremo, za katero nama je dovolil, da jo tudi vrževa stran, kar sva že storila in stanovanje opremila po svoje. Ona pa pravi, da je nekaj opreme njene. Najemodajalec nama je prav tako dovoli, da tu prijaviva začasno bivališče, česar še nisva storila. Torej, zanima naju, kaj bi bilo v tem primeru najbolje storiti, oziroma, ali nosiva kakšno kazensko odgovornost? Ali naju lahko kdo predčasno izseli? ... (SLONEP)
Najemodajalec noče podaljšati pogodbe, kaj storiti? (mt2212)
Z najemodajalcem sem imel sklenjeno najemno pogodbo za eno leto. Pogodba se je iztekla že pred devetimi meseci. Najemnino sem vedno poravnaval na dan točno ali še celo prej. Najemodajalec hoče, da ostanemo v najemu, noče pa podpisati pogodbe. Ali se izmika davku? Kaj lahko storim? Ker ima po stari pogodbi še vedno v predplačilu eno najemnino, mi zadnje ni potrebno plačati, če se izselim. Položnice za stroške so naslovljene na moje ime, kaj, če vsega ne poravnam, ali jih mora najemodajalec kot navedeni lastnik? Ali me lahko na silo in takoj izseli? ... (SLONEP)
Razveza, delitev premoženja in odselitev? (bobo)
Imam kratko vprašanje. Med nama z ženo teče postopek razveze na sodišču, jaz bi se zaradi nevzdržnih razmer doma, še preden bi bila sodba pravnomočna, izselil iz najine hiše, katere sva solastnika. Ker bi na novi lokaciji plačeval najemnino, me zanima, ali bi lahko uveljavljal to najemnino v postopku razveze, kot vračilo z njene strani, kajti v dobro otroka bi se rad izselil pred zaključkom sodbe. ... (SLONEP)
Ali imamo uporabniki neprofitnih stanovanj pravico do parkirnega mesta? (Parkirna mesta)
S stanovanjskega sklada sem dobila neprofitno stanovanje. Ali si lastniki stanovanj v bloku, kjer bom živela, lahko sami označijo parkirni prostor kljub temu, da so kupili samo garažo? Ali najemnikom neprofitnih stanovanj pripada parkirno mesto? Kakšne pravice sploh imamo podnajemniki neprofitnih stanovanj, ki so v lasti Občine? ... (SLONEP)
Prekinitev najemne pogodbe zaradi poplave? (Mitja)
Oddajam stanovanje, ki ga je doletela poplava. Najemnikom nisem zmožen v kratkem času nuditi bivalnih pogojev v tem stanovanju, predlagal sem jim, da si poiščejo drugo stanovanje in da jim vrnem varščino ter stroške za kurjavo, ki je že nabavljena (plin za ogrevanje). Hiša je z moje strani proti poplavno zavarovana (brez finančne soudeležbe najemnika) in menim, da iz tega naslova (uničen inventar najemnika) nisem dolžan deliti odškodnine, ki jo bom prejel od zavarovalnice. Najemnik si je našel drugo njemu ustrezno stanovanje, jaz pa mu ponujam še pomoč pri selitvi. Zanima me vaše mnenje, kaj sem dolžan povrniti oz. plačati najemniku ob izselitvi? ... (SLONEP)
Kako izvem, če je moj najemodajalec plačeval davek? (neonLJ)
Kako izvem, če je moj najemodajalec plačeval davek? Ali mora biti pogodba med najemodajalcem in najemojemalcem overjena? ... (SLONEP)
Kdo je plačnik davka ob oddaji v podnajem? (marija)
Sin stanuje v materinem stanovanju in bo začasno oddal v podnajem stanovanje, ker odhaja v tujino za dobo enega leta. Sklenil bo ustrezno pogodbo. Kdo je v tem primeru plačnik davka od dohodka od oddajanja stanovanja v najem, mati kot lastnica ali sin, ki bo sklenil podnajem. ... (SLONEP)
Najem poslovnih prostorov od lastnika, ki je v likvidaciji? (Borut)
Zanimalo bi me, na kaj je treba biti pozoren pri sklepanju pogodbe o najemu poslovnih prostorov z lastnikom (delniško družbo), ki je v postopku likvidacije? ... (SLONEP)
Kako naju lahko izselijo? (Najemnina)
S fantom že skoraj 4 leta živiva v podnajemniškem stanovanju stanovanjske hiše. Od konca leta pa do danes še nisva podpisala nove podnajemniške pogodbe. Zaradi finančnih težav že pol leta nisva plačala najemnine. Lastnica stanovanja je s tem seznanjena, vendar nama je poslala SMS, da če ne plačava takoj, se morava izseliti, ostalo pa bodo terjali sodno. Zanima me, kako to vse skupaj izgleda. Mogoče je vprašanje malo čudno, ampak me vseeno zanima. ... (SLONEP)
Odpoved pogodbe o najemu gostinskega lokala? (TAJA)
Imam sklenjeno najemno pogodbo za najem gostinskega lokala znotraj trgovskega centra za določen čas do 2017. Ker je promet v celotni trgovini in posledično v lokalu drastično padel, poslujemo negativno. Kakšne so možnosti, da prekinem pogodbo in s kakšnimi posledicami. Sporazumno ne želijo prekiniti pogodbe. ... (SLONEP)
Ali je možna razveljavitev najemne pogodbe? (debri)
Sedaj sem izvedela, da je izvenzakonski partner moje sestre podpisal najemno pogodbo za nedoločen čas in za smešno najemniško ceno 50,00 eurov z mojo teto, lastnico posestva, pri kateri živita z mojo sestro že več kot 20 let, dne 01.01.2007 z dodanim aneksom, da on lahko odda v podnajem drugim (kar je tudi storil za približno 1.000,00 eurov mesečno). On sam ni nikoli plačal najemnine moji teti. Sedaj je v priporu zaradi nasilja nad mojo sestro (pred leti je bil tudi že obtožen zaradi nasilja nad mojo teto) in zato me zanima, kako lahko teta prekine oziroma izniči to pogodbo, saj mislim da je billa podpisana pod psihičnim pritiskom. Kako ga lahko izpiše iz naslova oziroma prepreči da se iz pripora vrne na ta naslov? Prosim pomagajte mi, saj se za teto in mojo sestro zelo bojim. ... (SLONEP)
Vpis zakupne pravice v ZK? (madon)
Ali se lahko vpišem v zemljiško knjigo kot zakupnik določene nepremičnine? ... (SLONEP)
Goljufanje nepremičninskih agentov? (cvetka)
S fantom sva podpisala najemniško pogodbo za stanovanje preko nepremičninske agentke, katero so najeli lastniki stanovanja. Problem je, da nama je agentka rekla, da bova pred vselitvijo plačala varščino ter najemnino za mesec, ko se vseliva, na koncu pa se je izkazalo, da je denar za najemnino vzela sama kot provizijo. Midva pa nisva podpisala nobenega dokumenta za plačilo o posredovanju in nimava nobenega računa kot dokaz. Tudi ne vem ali je dobila provizijo še od lastnikov ali samo od naju. Zanima me, kaj bi lahko v tem primeru naredila? Ali bi lahko inšpekcija ugotovila za kakšen način poslovanja gre? ... (SLONEP)
Oddaja dela solastnine v najem? (Silva)
S sestro sva lastnici vsaka do 1/2 stanovanjske hiše. Etažne lastnine še ni, vendar je dogovor, da je zgornje stanovanje moje, v katerem tudi živim z družino. Kletni prostori so skupni, srednje stanovanje pa naj bi sestra oddala, ker pač živi v tujini. Z oddajo v najem se jaz ne strinjam (skupni vhod, skupna elektrika, skupna kurjava). Skratka, ali lahko da v njeno stanovanje najemnike brez mojega privoljenja? ... (SLONEP)
Upoštevanje Stanovanjskega zakona pri odpovedi najemne pogodbe? (marja)
Zanima me, ali se pri odpovedi najemne pogodbe smejo/morajo upoštevati samo tisti razlogi, ki so navedeni v najemni pogodbi ali pa se lahko upoštevajo tudi tisti, ki so navedeni v Stanovanjskem zakonu, čeprav niso navedeni v najemni pogodbi?  ... (SLONEP)
Ali lahko prekinem najemno pogodbo, ker najemodajalec nima vpisanega lastništva? (joze)
Z lastnikom stanovanja imam že nekaj let sklenjeno najemno pogodbo, pri čemer mi je lastnik stanovanja pred podpisom najemne pogodbe poslal verigo kupoprodajnih pogodb kot dokaz, da je lastnik stanovanja. Pred kratkim pa sem ugotovil, da je že dvakrat vložil predlog za vpis lastninske pravice in da mu je bil predlog obakrat zavrnjen. Zanima me, ali lahko na sodišču zahtevam razveljavitev najemne pogodbe iz razloga, da oseba, ki mi je dala stanovanje v najem, ni lastnik stanovanja? Prav tako me zanima, ali moram v primeru vložitve tožbe za razveljavitev najemne pogodbe še vedno plačevati najemnino? ... (SLONEP)
Kako do neprofitnega najemnega stanovanja? (lea)
Sem podnajemnik z veliko najemnino. Na koga naj se obrnem, da bi dobila socialno stanovanje in možnost prijave stalnega bivališča? ... (SLONEP)
Kdaj bo razpis za neprofitna stanovanja v Kopru? (sara)
Zanima me, kdaj bo razpis za neprofitna stanovanaja v Kopru in kje se lahko dobi več podatkov?... (SLONEP)
Ali je najemnik kriv zaradi nepridobitve gradbenega dovoljenje? (mateja)
Tik pred podpisom najemne pogodbe za opravljanje gostinske dejavnosti, sem ugotovil, da najemodajalec ni pridobil gradbenega dovoljenja oz. pogojev za postavitev paviljona (letni točilni pult), kjer se vrši gostinska dejavnost. Zanima me ali sem v primeru obiska gradbenega inšpektorja lahko kaznovan tudi jaz kot najemnik in kakšna je višina kazni?... (SLONEP)
Kako hitro morajo najemniki vrniti ključe? (vrnitev ključa)
Zanima me, v kolikšnem času po izselitvi, morajo podnajemniki vrniti ključe stanovanja in kaj storiti v primeru, da jih ne vrnejo?... (SLONEP)
Kdo nosi plačilo stroška vzdrževanja dvigala in telefona v njem? (NN)
Kdo je plačnik stroška "vzdrževanje dvigala v večstanovanjskem objektu in tel. priključka v dvigalu", lastnika ali najemnik stanovanja?... (SLONEP)
Neprofitno/socialno stanovanje v Kopru? (marija)
Kdaj je letos rok oddaje za neprofitna stanovnje v občini Koper. Živim v Ljubljani, stalno sem prijavljena v Kopru. Imam družino, ki imajo prijavo v LJ. Mi lahko svetujete, kako do izpolnitve vloge in ostale dokumenzacije.... (SLONEP)
Ali lahko zamenjam ključavnico? (cynthia)
Ali lahko zamenjam ključavnico, če mi najemnik ne plačuje najemnine in stroškov ter je nedosegljiv na telefon? ... (SLONEP)
Ali morajo biti položnice naslovljene na lastnika stanovanja? (Saša)
Sem lastnica stanovanja v Lenartu, kjer upravlja naš blok podjetje Servostan d.o.o. Zanima me, če so lahko položnice, ki jih mesečno izstavljajo, naslovljene na drugo ime (na mamino ime)? To pa zaradi tega, ker jih ona tudi plačuje. Če to ni izvedljivo, potem bi želela izvedeti, kje lahko to preberem, da se to res ne da. ... (SLONEP)
Obramba matere pred fizičnim napadom podnajemnika v lastnem stanovanju? (Monika)
Ali je moj sin ravnal protizakonito, ko me je v lastnem stanovanju zaščitil pred fizičnim napadom podnajemnika. Podnajemnik je vdrl v stanovanje in se hotel fizično spraviti name. Sin, ki je bil v bližini, ga je fizično obvladal. Pri tem je podnajemnik dobil na hrbtu manjšo poškodbo. Zaradi te poškodbe, ki je nastala, ko ga je sin pritisnil ob vrata, nas zdaj podnajemnik hoče tožiti. Rada bi odgovor na vprašanje ali je sin ravnal prav ali pa je morda tako ščitenje matere protizakonito in kazniv? O dejanju podnajemnika (vdor v stanovanje in poskus fizičnega obračunavanja) pa so tri priče. ... (SLONEP)
Pravica najemnikov, če se spremeni lastnik-najemodajalec? (podnajemniške pravice)
Spoštovani, z ženo in otrokom živimo v podnajemniškem stanovanju starejše gospe. Za stanovanje imamo podpisano in overovljeno pogodbo, ter tudi stalno prebivališče urejeno na danem naslovu. Zanima me, kaj se zgodi v primeru smrti lastnic. Ali nas lahko novi lastnik izseli, ali imamo pravico bivanja tudi v primeri zamenjave lastništva? ... (SLONEP)
Oddaja stanovanja, kjer najemodajalec ni lastnik? (liza)
Spoštovani! V lasti imam stanovanje, katerega pa bi oddajala mama in s tem dobivala tudi najemnino, torej bi ona tudi prevzela vse stroške v zvezi z dohodninskimi obveznostmi. Zanima me, ali je to mogoče, kako in po katerem zakonu. Za odgovor se vam lepo zahvaljujem. ... (SLONEP)
Kakšna je najemnina v Domžalah? (Borut)
Pozdravljeni. Zanima me, kolikšna je povprečna najemnina za 100 m2 veliko stanovanje v dvostanovanjski hiši z ločenim vhodom v Domžalah. Stanovanje je v bloku, v mirnem okolju in z vso infrastrukturo. Lep pozdrav, Borut. ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog