Vprašanja - NajemAli mora lastnik zamenjati radiatorske ventile v najemniškem stanovanju?

VPRAŠANJE:

Sem najemnica stanovanja. V zapisniku o primopredaji stanovanje je bilo poleg ostalih ugotovljenih dejanskih stanj ugotovljeno tudi, da je v stanovanju potrebno zamenjati vse radiatorske ventile. Sedaj, ko je to omogočeno, sem javila lastniku stanovanja, da se sedaj lahko to zamenja. Odgovor mi je dal, da se z zamenjavo strinja in dovoljuje, toda strošek je moj in ne njegov. Lastnikov strošek je samo v primeru, da bi stanovanje bilo prazno. Je to res? Ne bi si rada delala dodatnih stroškov z zamenjavo, saj vendar plačujem najemnino. Kaj lahko v tem primeru naredim?

(vita)


ODGOVOR:

Ne vemo, ali ste delali primopredajni zapisnik v smislu, kaj vse mora storiti lastnik, da bo stanovanje primerno za oddajo.

V skladu s Stanovanjskim zakonom mora lastnik vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas trajanja najema. Ali vpliva menjava ventilov na normalno rabo stanovanja, mi ne moremo oceniti, saj nimamo nobenih dodatnih podatkov pa tudi termin normalna uporaba stanovanja je raztegljiv. Vsekakor obvestite lastnika, da bi radi stanovanje normalno uporabljali in da naj poskrbi za svoje dolžnosti v skladu s Stanovanjskim zakonom.

Če sami ocenjujete, da vam stanje v stanovanju ne zagotavlja normalne uporabe stanovanja, lahko predlagate, da stanovanjska inšpekcija lastniku stanovanja odredi izvedbo tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe stanovanj ali skupnih delov. Če lastnik v roku, določenem z odločbo, ne izvede naloženih del, lahko ta dela na njegove stroške izvede najemnik sam. Stroške izvedbe del, skupaj z obrestmi, lahko najemnik pobota s terjatvami lastnika iz naslova najemnine.
13.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog