Varovanje

  • Varovanje nepremičnin
    Z ustreznim varovanjem nepremičnin zagotovimo dodatno varnost za premoženje. Varovanje je lahko aktivno ali pasivno.

  • Zakonski vidiki varovanja premoženja
    Pregled najpomembnejših dejstev o varovanju nepremičnin iz zakonodaje o varnostnih službah. Pregled zahtev in dolžnosti v primeru varovanja nepremičnin.

  • Delo varnostnikov
    Pregled pooblastil in dolžnosti varnostnikov pri varovanju nepremičnin in premoženja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog