Novice - Upravljanje stavb

Prenos sredstev rezervnega sklada

Objavljeno dne 09.07.2012
V našem bloku bomo zelo verjetno zamenjali upravnika. Zanima nas, kako se prenesejo sredstva iz rezervnega sklada na nov račun. Ali je prenos sploh potreben ali pa je treba le spremeniti odgovorne osebe, ki lahko dostopajo do sredstev?

Odgovor na vprašanje nam je pripravila celjska nepremičninska družba Atrij . Njihova pojasnila so jasna: »Stari upravnik, ki ste mu oziroma mu boste odpovedali pogodbo, mora v odpovednem roku (do konca odpovednega roka) nakazati denar iz rezervnega sklada na račun, ki mu ga sporočite oziroma ki mu ga sporoči novi upravnik.« Drugače pa pretrganje pogodbe oziroma odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev določa 60. člen stanovanjskega zakona. Po tem členu lahko etažni lastniki kadarkoli odstopijo od take pogodbe. Odpovedni rok je najmanj tri mesece in začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem času je treba izbrati novega upravnika. Če upravnik krši zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka.
Vir: Finance, Nepr. informator - oglasna priloga, 09.07.2012

Več: http://www.finance.si/358679/Dobro-je-vedeti-Prenos-sredstev...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog